Ryttylän kartanoympäristön kunnostussuunnitelma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Mäkilä, Sohvi
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:31:25Z
dc.date.available 2016-09-22T08:31:25Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22111
dc.description.abstract Tämä diplomityö koostuu kunnostussuunnitelmasta Hausjärven Ryttylän taajamassa sijaitsevaan Ryttylän kartanoympäristöön sekä yleissuunnitelmasta alueelle suunniteltujen uudisrakennusten liittämiseksi toiminnallisesti ja maisemallisesti muuhun ympäristöön. Suunnitelmia taustoitetaan analyyseillä maisemasta, luonnonolosuhteista ja historiasta. Kohteen nykytilaa tarkastellaan valokuvavertailuilla sekä puuinventoinnilla. Ryttylän kartano sijaitsee alavalla peltoaukealla Ryttylän taajaman itäreunalla. Taajama on kasvanut Helsinki—Tampere –junaradan varrelle. Lähimpään kaupunkiin, Riihimäelle, on noin 10 kilometriä. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 15 hehtaaria. Alueella on nykyisin Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kurssi- ja tapahtumakeskus. Kartano oli yksityisomistuksessa eri suvuilla 1900-luvun alkuun asti. 1920-luvulta 1950-luvulle Ryttylässä toimi Helsingin kaupungin koulukoti. Rakennuskanta koostuu pääosin kartanoaikaisista puurakennuksista ja koulukodin tarpeisiin 1930-luvulla rakennetuista kivitaloista, jotka ovat maisemassa huomattavimpia. Kanta-Hämeen maakuntakaavassa kartanomiljöö on määritelty kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi. Kohde ei kuitenkaan kuulu valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Kartanoympäristön kunnostussuunnitelma on laadittu puuvartiselle kasvillisuudelle. Työvaiheet on jaettu kunnostuksen alussa ja kymmenen vuoden kuluttua suoritettaviin puuston poistoihin ja istutuksiin. Lisäksi on määritelty merkittävien puiden hoito kunnostussuunnitelman kattaman ajanjakson jälkeen. Suunnitelmassa on otettu kantaa myös alueen hoitoon, reitteihin ja valaistukseen. Tärkeintä kunnostuksessa on näkymien avaaminen ja puurivien täydentäminen. Yleissuunnitelma perustuu uudisrakennuksista jo laadittuihin suunnitelmiin sekä kaavamääräyksiin. Lopuksi on arvioitu kriittisesti suunnitelmaa uudisrakentamisen sijoittumisesta ja laadittu ehdotus rakentamisen sovittamisesta maisemaan niin, että avoimuus ja näkymät säilyvät mahdollisimman hyvin. fi
dc.description.abstract This master’s thesis consists of a conservation plan for Ryttylä manor area in Ryttylä, Hausjärvi and a landscape plan for connecting new construction functionally to the milieu. Analyses of land- scape, natural conditions and history preface the conservation plan. The present state of the area is analysed by using comparison and mapping tree stand. Ryttylä manor is located on a low-lying field on the eastern fringe of Ryttylä village. The village has been built up next to the Helsinki-Tampere railway. The nearest city, Riihimäki, is about 10 km away. The planning area is approximately 15 hectares. Currently the manor area is owned by Finnish Lutheran Mission, which has a course and event center there. The manor house was in private ownership up to the beginning of the 20th century. From 1920’s to 1950’s the area was owned by Helsinki City and used as an approved school. Buildings are mainly wood houses from manor house time, and stone houses from approved school time — which are prominent in the landscape. The manor milieu is seen as culturally and historically valuable in the regional plan, but has not been recognized as such on a national level. The conservation plan is drawn for woody plants. Conservation is divided into two stages; the first stage is in the beginning of the conservation and the second stage ten years later. Additionally the care of significant trees is described beyond the period of the conservation plan. The plan also looks into lightning, routes and maintenance of the area. Key principles are opening the views and completing tree lines. The landscape plan is based on already existing plans for new buildings and the general plan. This plan is then reviewed from a critical perspective, and a new plan with suggestions to improve the location of new buildings to better suit the milieu and open up views in presented. en
dc.format.extent 151+18
dc.language.iso fi en
dc.title Ryttylän kartanoympäristön kunnostussuunnitelma fi
dc.title Conservation plan for Ryttylä manor milieu en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.subject.keyword Hausjärvi fi
dc.subject.keyword Ryttylä fi
dc.subject.keyword kartano fi
dc.subject.keyword kunnostussuunnitelma fi
dc.subject.keyword maisemasuunnitelma fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224041
dc.programme.major Maiseman suunnittelu ja rakentaminen fi
dc.programme.mcode T20110 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sinkkilä, Jyrki
dc.programme fi
dc.location P1 Ark A fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account