Konseptista kolmiulotteiseksi - Digitaalinen hahmomallinnus ja työnkulku

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Puintila, Simo
dc.contributor.author Saari, Ilmari
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:30:50Z
dc.date.available 2016-09-22T08:30:50Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22106
dc.description.abstract Konseptista kolmiulotteiseksi on taiteen kandidaatin opinnäytetyö, jonka erityistarkastelun kohteena on 3D-grafiikka ja digitaalinen mallinnus osana audiovisuaalista tuotantoa. Työ esittelee prosessia, jonka myötä konseptuaaliset ideat muuttuvat 3D-mallinnusten avulla eläviksi kuviksi. Mallintamisella tarkoitetaan virtuaalisten objektien luomista tietokoneella, joka muodostaa kaiken digitaalisessa maailmassa nähtävän perustan. Mallinnusten avulla voidaan tehdä esimerkiksi still-kuvia, liikkuvaa kuvaa tai reaaliaikaista grafiikkaa, joita käytetään tänä päivänä niin tuotesuunnittelussa, mainostuotannoissa kuin myös peli- ja elokuva-alalla. Opinnäytteen sisältö on kaksiosainen. Työn alkupuolisko sisältää teoreettista taustatietoa 3D-grafiikan peruslainalaisuuksista. Se luo pohjatiedon sille, mihin kolmiulotteisesti laadittujen kuvien tekeminen perustuu. Produktiivinen osa käsittelee Aalto-yliopistossa toteutettavaa 3D-animoitua lyhytelokuvaprojektia, jossa pääsen hyödyntämään erilaisia digitaalisia mallinnustekniikoita. Projektin tarkoituksena on perehtyä tutkimuksellisella tavalla niihin tekniikoihin, joilla ison budjetin 3D-grafiikkaa on tehty maailmalla jo parin viime vuosikymmenen ajan. Projektissa hyödynnetään muun muassa motion capture -tekniikkaa, jonka avulla näyttelijöiden liikkeet voidaan siirtää virtuaalisen hahmon liikkeiksi. Motion capture -osuudet toteutettiin mediakeskus Lumeen studiotiloissa yhdessä näyttelijöiden kanssa keväällä 2016. Produktion aikana kertynyt aineisto sisältää erivaiheisia visualisointeja lopullisessa lyhytelokuvassa nähtävästä materiaalista. Opinnäytteen tarkoitus on avata 3D-tuotantoihin liittyviä monimutkaisia työvaiheita. Pyrin omien kokemusteni kautta raottamaan alan ympärillä olevaa mystisyyden verhoa siitä, mitä tuotannon aikana oikein tapahtuu. 3D-grafiikasta ei myöskään ole kirjoitettu juurikaan suomeksi. Se on asettanut haasteita sanojen käännöstyön tekemisessä. Tietyt alakohtaiset käsitteet eivät yksinkertaisesti taivu suomeksi, joten niiden kohdalla olen päättänyt käyttää alkuperäistä englanninkielistä termiä sulkeissa. Työn loppuun on koottu selventävää kuvailua 3D-alalle tyypillisestä sanastosta. Käyttämäni digitaalisesti tuotettu aineisto on toteutettu Blender 3D:n avulla. Blender (www.blender.org) on monipuolinen 3D-ohjelma, joka mahdollistaa monimutkaistenkin tuotantojen vaatimukset. Sen avulla voi mallintaa, teksturoida, animoida ja renderöidä saman ohjelman sisällä. Blender on saavuttanut kymmenen viime vuoden aikana vankan jalansijan alan harrastajien keskuudessa, ja nykypäivänä sitä käytetään entistä enemmän myös kaupallisissa tuotannoissa. fi
dc.format.extent 66
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Konseptista kolmiulotteiseksi - Digitaalinen hahmomallinnus ja työnkulku fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword 3D-grafiikka fi
dc.subject.keyword digitaalinen mallinnus fi
dc.subject.keyword motion capture fi
dc.subject.keyword projektinhallinta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224036
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Puintila, Simo
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account