Ei koskaan valmis, sekä muita huomioita kuvataidekasvatusidentiteetistäni

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rastas, Marja
dc.contributor.author Ylipieti, Noora
dc.date.accessioned 2016-09-22T08:27:26Z
dc.date.available 2016-09-22T08:27:26Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/22084
dc.description.abstract Taiteen maisterin opinnäytetyöni tutkimustehtävä on oman kuvataidekasvatusidentiteetin kartoitus. Autoetnografisessa opinnäytteessäni pohdin sekä teorian, että käytännön kautta sitä kuka minä kuvataidekasvattajana olen. Työssäni nostan esille minulle merkityksellisiä pedagogisia periaatteita sekä kuvailen sitä mitä olen kuvataideterapiasta oppinut. Näitä kuvataidekasvatusajatteluuni liittyviä prinsiippejä olen vienyt käytäntöön nuorille pitämässäni taidepajassa jossa on sovellettu kuvataideterapiaa esimerkiksi pajan rungon osalta. Taidepajassa olen asettanut itselleni ohjaustavoitteet määrittelemieni minulle merkityksellisten prinsiippien pohjalta. Kuvataidepaja kokoontui yhteensä viisi kertaa loppuvuodesta 2015 ja osallistujien määrä vaihteli. Kuvataidepajan yhteisesti sovittu teema oli ”identiteetti”. Opinnäytteeni aineisto muodostuu opetuspäiväkirjasta sekä pajaan osallistuneiden täyttämästä kyselystä. Työssäni kuvailen taidepajan käytäntöjä esimerkiksi sen vaiheiden ja taidetyöskentelyn kautta. Reflektio-osassa pohdin miten ohjaamiselleni asetetut tavoitteet ilmenivät pajassa sekä mitä ”omana itsenäni” oleminen taidepajassa ja taidekasvatustyössä minulle merkitsee. Loppupäätelmissä esitän taidekasvatusidentiteettiini kuuluvan taideterapeuttisten menetelmien hyödyntämistä, olevani taidekasvattajana keskeneräinen sekä, että pyrkimys itseilmaisun edistämiseen vaikuttaa taidekasvatustyöni taustalla. Esitän myös jatkotutkimusidean. fi
dc.description.abstract In my master’s thesis I have studied my own professional identity as Art Educator. In this autoethnographic thesis I reflect on my professional identity through both theory and practice, and have brought under inspection some pedagogical principles which I consider to be meaningful parts of my teaching ideology. I also describe what I have learned about art therapy. These principles, connected to my art educational thinking, have been used in a practical workshop for teenagers. In this workshop which I organized, I have applied the use of art therapy, for example as a structural guideline during the workshop. For the workshop I set certain guidance goals for myself which were based on these aforementioned principles. The workshop gathered five times during the end of the year 2015. The number of participants varied during the workshop period. The theme for the workshop, mutually decided with the participants, was “identity”. My research material consists a journal I used for taking notes during the workshop, as well as of a voluntary questionnaire the participants filled in after the workshop period. In my thesis I describe the workshop for example via its different phases and art working. In the reflection-part I ponder how the priorities set for my guidance have appeared in the workshop. Lastly I reflect upon the meaning of “being myself” in the workshop as well as in art educational work. As a conclusion I reflect that my art educational identity contains methods from art therapy, and that I consider myself to be uncomplete as Art Educator. I also bring up that promoting my students’ self-expression as a part of their working process is a typical part of my professional identity. Lastly, I propose an idea for follow-up research. Keywords: art educational identity, art educational, art therapy, therapeutic, self-expression, incompleteness.   en
dc.format.extent 75+4
dc.language.iso fi en
dc.title Ei koskaan valmis, sekä muita huomioita kuvataidekasvatusidentiteetistäni fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword taidekasvatusidentiteetti fi
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword kuvataideterapia fi
dc.subject.keyword terapeuttisuus fi
dc.subject.keyword itseilmaisu fi
dc.subject.keyword keskeneräisyys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609224014
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Oikarinen-Jabai, Helena
dc.programme Kuvataidekasvatus fi
dc.programme Art Education en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account