A compilation of thermodynamic properties measured with an advanced EMF arrangement

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Taskinen, Pekka, Prof., Aalto University, Department of Materials Science, Finland
dc.contributor.author Aspiala, Markus
dc.date.accessioned 2016-09-16T09:01:19Z
dc.date.available 2016-09-16T09:01:19Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6819-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6818-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21971
dc.description.abstract Experimental thermodynamic studies are nowadays rare, but the need for thermodynamic data has increased as the metal industry has been obligated to use the low-grade ores resulting from the intensive mining and the high consumption of metals. Furthermore, thermodynamic data obtained by the EMF method has impact in materials science and, for example, concerning thermoelectric generators. In this study, an advanced EMF method has been developed and a compilation of thermodynamic data has been measured by applying improved practices and arrangements. Not only was experimental apparatus developed, but also the sample preparation method and measurement procedures were improved. During the development of the experimental arrangement, the studied chemical assemblages were selected from well-known systems in order to compare the impact of the modifications to the measured EMF with reliable reference data presented in the literature. A number of different approaches were tested and the modifications with a beneficial outcome were combined in the final experimental procedure. Different solid electrolytes were applied to measure chemical oxide systems as well as systems with silver content. Yttria stabilized zirconia was implemented as an O2- conducting electrolyte whereas AgI was used in silver systems as a Ag+ conducting solid electrolyte. The experimental temperature ranges as well as the capability to measure volatile test electrodes were improved by the use of ion exchanged B''-alumina as a solid Ag+ conducting electrolyte together with AgI. Finally, the improvements were applied to study the thermodynamic properties of a number of intermetallic compounds and oxides with little or no previously measured thermodynamic data but a notable practical importance in many areas. Particularly, the studied alloys and compounds have been selected to respond to the specific needs of the metal industry and to support the development of thermoelectric materials.All in all, the advanced EMF method has been applied to measure the thermodynamic properties of the following compounds: Ag3Sb, Ag6Sb, SbxTe1-x, AgSbTe2, AgSbS2, Ag3SbS3, Bi2O3, Sb2O3, TeO2, Ca4Fe9O17. Also, the thermodynamics of the virtual cell reactions, taking place in the experimental cells, have been experimentally measured. The determined values include Gibbs energies of reactions and formations as well as enthalpies and entropies. Third law analysis has been applied to calculate standard thermodynamic properties of the oxide compounds measured at high temperatures if the specific heat capacity as function of temperature is known. en
dc.description.abstract Kokeellinen tutkimus termodynaamisten suureiden määrittämiseksi on harvinaistunut, vaikka metalliteollisuuden tarve termodynaamiselle tiedolle on kasvanut johtuen prosessoitavan malmin laadun heikkenemisestä ja metallien suuresta kysynnästä. Lisäksi EMF-metodilla mitattuja termodynaamisia arvoja voidaan hyödyntää useissa muissa käyttökohteissa kuten esimerkiksi erilaisissa materiaalitieteen osa-alueissa sekä termoelektrisien materiaalien kehityksessä. Tässä työssä kehitettiin kokeellista EMF-mittalaitteistoa ja mitattiin erilaisten yhdisteiden termodynaamisia ominaisuuksia hyödyntäen kehitettyä laitteistoa. Varsinaisen mittalaitteiston lisäksi myös näytteiden valmistusmenetelmiä sekä mittaustekniikkaa kehitettiin. Mittalaitteiston ja menetelmien kehityksen yhteydessä mitattiin sellaisten yhdisteiden termodynaamisia ominaisuuksia, joista oli valmiiksi tehty useita kokeellisia tutkimuksia, jotta muutoksien vaikutusta mitattuihin arvoihin voitiin arvioida kirjallisuusarvojen antaessa luotettavan referenssin.  Tutkimuksessa käytettiin useita erilaisia kiinteitä elektrolyyttejä, jotta sekä oksidi- että hopeasysteemien tutkiminen olisi mahdollista. Kokeellisessa tutkimuksessa yttriastabiloitua zirkoniaa käytettiin O2--elektrolyyttinä ja AgI:tä käytettiin Ag+-ioneja johtavana elektrolyyttinä. Mitattavaa lämpötila-aluetta saatiin selvästi laajennettua käyttämällä ionivaihdettua B''-alumina-elektrolyyttiä Ag+-ionijohteena AgI:n lisäksi. Tällä tavoin paranneltua laitteistoa käytettiin useiden sellaisten kemiallisten yhdisteiden termodynaamisten arvojen mittaamiseen, joista oli saatavilla hyvin vähän tai ei ollenkaan termodynaamisia mittatuloksia, mutta joiden tuntemuksella on paljon käytännön merkitystä. Erityisesti tutkittavat yhdisteet valittiin vastaamaan metalliteollisuuden tarpeisiin sekä tukemaan termoelektristen materiaalien kehitystä. Kaiken kaikkiaan kehitettyä laitteistoa sekä mittausproseduuria käytettiin seuraavien yhdisteiden termodynaamisien arvojen mittaamiseen: Ag3Sb, Ag6Sb, SbxTe1-x, AgSbTe2, AgSbS2, Ag3SbS3, Bi2O3, Sb2O3, TeO2, Ca4Fe9O17. Tutkimuksen yhteydessä mitattiin lisäksi sähkökemiallisissa kennoissa tapahtuvien virtuaalisten kennoreaktioiden termodynaamiset arvot. Kokeellisesti saadut arvot pitävät sisällään Gibbs:n muodostumis- sekä reaktioenergiat sekä entalpia- ja entropia-arvot tutkituille yhdisteille. Kolmannen pääsäännön analyysia (third law analysis) hyödynnettiin sellaisten oksidien termodynaamisten standardiarvojen laskemiseen, joiden mittaukset tehtiin korkeissa lämpötiloissa ja joiden ominaislämpökapasiteetti lämpötilan funktiona on mitattu aikaisemmissa tutkimuksissa. fi
dc.format.extent 62 + app. 69
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 96/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Aspiala, Markus; Sukhomlinov Dmitry; Taskinen, Pekka. 2013. Standard Gibbs energy of formation of tellurium dioxide measurement by a solid-oxide electrolyte EMF technique. Elsevier. Thermochimica acta, volume 573, pages 95–100. ISSN: 0040-6031. DOI:10.1016/j.tca.2013.08.006
dc.relation.haspart [Publication 2]: Aspiala, Markus; Sukhomlinov Dmitry; Taskinen, Pekka. 2014. Determination of Standard Thermodynamic Properties of Sb2O3 by a Solid-oxide Electrolyte EMF Technique. Elsevier. Journal of Solid State Ionics. volume 265, pages 80–84. ISSN: 0167-2738. DOI:10.1016/j.ssi.2014.07.016
dc.relation.haspart [Publication 3]: Aspiala, Markus; Sukhomlinov Dmitry; Taskinen, Pekka. 2014. Standard thermodynamic properties of Bi2O3 by a solid-oxide electrolyte EMF technique. Elsevier. The Journal of Chemical Thermodynamics. volume 75, pages 8–12. ISSN: 0021-9614. DOI:10.1016/j.jct.2014.04.002
dc.relation.haspart [Publication 4]: Aspiala, Markus; Tesfaye, Fiseha; Taskinen, Pekka. 2015. Experimental thermodynamic study on the Ag–Sb system at elevated temperatures. In: EPD Congress. eds. J. Yurko, A. Allanore, L. Bartlett, J. Lee, L. Zhang, G. Tranell, Y. Meteleva-Fischer, S. Ikhmayies, A. S. Budiman, P. Tripathy and G. Fredrickson, TMS 144th Annual Meeting & Exhibition, Florida 2015. John Wiley & Sons, Inc. Pages 305-312. ISBN: 9781119082453. DOI:10.1002/9781119093503.ch35
dc.relation.haspart [Publication 5]: Aspiala, Markus; Tesfaye, Fiseha; Taskinen, Pekka. 2015. Electrochemical Study on the Ag–Sb System by Advanced Experimental Method. Elsevier. Electrochimica Acta. volume 173, pages 649-655. ISSN: 0013-4686. DOI:10.1016/j.electacta.2015.05.065
dc.relation.haspart [Publication 6]: Aspiala, Markus; Taskinen, Pekka. 2016. Thermodynamic study of the Ag–Sb–Te system with an advanced EMF method. Elsevier. The Journal of Chemical Thermodynamics. volume 93, pages 261-266. ISSN: 0021-9614. DOI:10.1016/j.jct.2015.08.025
dc.relation.haspart [Publication 7]: Aspiala, Markus; Hidayat, Taufiq; Taskinen, Pekka; Jak, Evgueni. 2016. Determination of thermodynamic properties of Ca4Fe9O17 by solid state EMF method. Elsevier. Journal of Alloys and Compounds. volume 658, pages 939-945. ISSN: 0925-8388. DOI:10.1016/j.jallcom.2015.10.280
dc.relation.haspart [Publication 8]: Aspiala, Markus; Tesfaye, Fiseha; Taskinen, Pekka. 2016. Thermodynamic study in the Ag-Sb-S system by the EMF method. Elsevier. The Journal of Chemical Thermodynamics. volume 98, pages 361-366, ISSN: 0021-9614. DOI:10.1016/j.jct.2016.03.009
dc.subject.other Chemistry en
dc.subject.other Metallurgy en
dc.title A compilation of thermodynamic properties measured with an advanced EMF arrangement en
dc.title Kehittyneellä koelaitteistolla mitattu kokoelma termodynaamisia arvoja. fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Materiaalitekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Materials Science and Engineering en
dc.subject.keyword EMF en
dc.subject.keyword electrochemistry en
dc.subject.keyword thermodynamic properties en
dc.subject.keyword Ag3Sb en
dc.subject.keyword Ag6Sb en
dc.subject.keyword SbxTe1-x en
dc.subject.keyword AgSbTe2 en
dc.subject.keyword AgSbS2 en
dc.subject.keyword Ag3SbS3 en
dc.subject.keyword Bi2O3 en
dc.subject.keyword Sb2O3 en
dc.subject.keyword TeO2 en
dc.subject.keyword Ca4Fe9O17 en
dc.subject.keyword sähkökemia fi
dc.subject.keyword termodynaamiset ominaisuudet fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6819-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Taskinen, Pekka, Prof., Aalto University, Department of Materials Science, Finland
dc.opn Ragnhild, Aune, Prof., Norwegian University of Science and Technology, Norway
dc.contributor.lab Research Group for Metallurgical Thermodynamics and Modeling en
dc.rev Yang, Yongxiang, Prof., Techniche Universiteit Delft, Netherlands
dc.rev Onderka, Boguslaw, Prof., AGH University of Science and Technology in Krakow, Poland
dc.date.defence 2016-06-03


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account