Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Weiste-Palvanen, Heidi
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:14Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/218
dc.description.abstract HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Organisaatiot ja johtaminen, pro gradu –tutkielma Heidi Weiste-Palvanen 12.5.2009 Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkielmassa oli kysymys vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutumisesta. Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat sairaanhoitajien organisaatioon sitoutumiseen. Toisena tavoitteena oli saada selville, miksi sairaanhoitajat ovat valinneet vuokratyön. Tutkimuksen toteutus Tutkimus oli laadullinen tutkimus ja se toteutettiin yhdessä terveydenhuollon vuokratyövoimaa välittävän MedOnen kanssa. Tutkimus kohdistui MedOnen leikkaussalisairaanhoitajiin. Tutkimusaineisto kerättiin kahdella ryhmähaastattelulla, jossa kummassakin ryhmässä oli kolme sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajat olivat työskennelleet organisaatiossa enintään kaksi vuotta. Haastatteluaineisto nauhoitettiin ja litteroitiin sekä se käsiteltiin sisällönanalyysimenetelmällä. Tutkimustulokset MedOnen leikkaussalisairaanhoitajat ovat sitoutuneet organisaatioon kokonaisvaltaisen hallinnan ja hyvinvoinnin kautta. He ovat varsin tyytyväisiä MedOneen työnantajana ja ovat organisaatioon sitoutuneita. Vuokratyöntekijöiksi sairaanhoitajat ovat ryhtyneet siitä syystä, että vuokratyö tarjoaa heille mahdollisuuksia. MedOne tarjoaa työntekijöilleen niitä etuja, joita työntekijät ovat lähteneet hakemaan ryhtyessään vuokratyöntekijöiksi. Kokonaisuudessaan tutkimustulokset olivat varsin positiivisia, mikä kuvastaa sairaanhoitajien tyytyväisyyttä nykyiseen tilanteeseensa työmarkkinoilla. Avainsanat Sitoutuminen, vuokratyö fi
dc.format.extent 64
dc.language.iso fi en
dc.title Vuokratyöntekijöiden organisaatioon sitoutuminen: Case MedOne fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword Sitoutuminen
dc.subject.keyword vuokratyö
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151130
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon työvoiman vuokraus
dc.subject.helecon employee hiring
dc.subject.helecon sitoutuminen
dc.subject.helecon commitment
dc.ethesisid 12086
dc.date.dateaccepted 2009-05-26
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account