Learning Centre

Suomalainen historiallisten paikkojen ja karttojen ontologiapalvelu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tuominen, Jouni
dc.contributor.author Ikkala, Esko
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:09:09Z
dc.date.available 2016-08-26T09:09:09Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21632
dc.description.abstract Historiallinen paikkatieto on keskeisessä asemassa muistiorganisaatioiden kokoelmien hallinnassa ja hyödyntämisessä sekä digitaalisten ihmistieteiden tutkimuksessa. Paikkatiedon käsitteleminen muissa kuin erikoistuneissa paikkatietojärjestelmissä sekä paikkatiedon ajallinen ulottuvuus tuovat mukanaan lukuisia haasteita, joihin linkitetyn datan teknologiat ovat tarjonneet lupaavia ratkaisuja. Tässä työssä esitellään kulttuurialan organisaatioiden tarpeeseen kehitetty uusi linkitetyn datan teknologioihin perustuva historiallisten paikkojen ja karttojen palvelumalli, HIPLA. HIPLA-palvelumallin tavoitteena on tarjota yhteinen näkymä eri organisaatioiden hallinnoimaan paikkatietoon ja mahdollistaa hajautettujen paikkatietoaineistojen yhteisöllinen täydentäminen, haku ja selailu sekä nykyisillä että historiallisilla kartoilla. Lisäksi työssä toteutettiin HIPLA-palvelumallin etuja havainnollistava prototyyppisovellus Hipla.fi, jota pilotoitiin osana talvi- ja jatkosodan aineistoja linkitettynä avoimena datana julkaisevaa Sotasampo-projektia. Pilotoinnin tuloksena syntyi talvi- ja jatkosodan paikkaontologia, joka tarjoaa työkalun sotiin liittyvien aineistojen automaattiselle linkitykselle ja aineistojen maantieteelliselle visualisoimiselle. fi
dc.description.abstract Historical geographic data plays an important part in the management of cultural heritage data and also in digital humanities research. This brings forth problems such as managing the spatial dimension of geographic data, and the fact that traditionally geospatial data has been isolated in geographic information systems. Linked data technologies are a promising approach to these problems. This thesis presents a new Linked Open Data brokering service model HIPLA for using and maintaining distributed historical place gazetteers and maps. HIPLA provides a common access to historical geographic data and facilitates collaborative maintenance of geo-ontologies and maps in real time as a side effect of annotating contents in legacy cataloging systems. Hipla.fi, the first prototype implementation of the HIPLA model, was created to test and demonstrate the HIPLA model. The Hipla.fi user interface and data service were also applied in creating a semantic portal of historical Second World War data. en
dc.format.extent 63
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suomalainen historiallisten paikkojen ja karttojen ontologiapalvelu fi
dc.title Finnish Ontology Service of Historical Places and Maps en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword historiallinen paikkatieto fi
dc.subject.keyword paikkaontologia fi
dc.subject.keyword yksikäsitteistäminen fi
dc.subject.keyword georeferointi fi
dc.subject.keyword linkitetty data fi
dc.subject.keyword SPARQL fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263088
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hyvönen, Eero
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54300
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse