Learning Centre

Konserttisaliakustiikan ja musiikin vaikuttavuuden tutkimus lämpökameralla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Pätynen, Jukka
dc.contributor.author Puomio, Otto
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:06:16Z
dc.date.available 2016-08-26T09:06:16Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21610
dc.description.abstract Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että konserttisalin akustiikka voimistaa musiikin aiheuttamia tunnereaktioita. Kokeissa käytetty sähkönjohtavuuden mittaus sormenpäistä ei kuitenkaan kerro, minkälaisen tunteen ihminen on kokenut. Tässä työssä selvitettiin, kuinka lämpökamera soveltuu konserttisaliakustiikan ja musiikin vaikuttavuuden tutkimiseen. Mittaukset tehtiin kuunteluhuoneessa neljällä eri saliakustiikalla yhdellä ja kahdella koehenkilöllä kerrallaan ja heitä kuvattiin kuuntelun ajan. Videoista mitattiin lämpötilamuutokset sieraimen yläpuoliselta alueelta käsin, minkä lisäksi kokeiltiin mahdollisuutta automaattiseen liikeseurantaan. Koejärjestelyn aiheuttamaa lämpötilan nousua korjattiin myös polynomisovituksella. Tulosten perusteella näytejärjestyksellä oli enemmän vaikutusta nenän lämpötilaan kuin saliakustiikalla. Lukuiset virhelähteet oletettavasti vaikuttivat tuloksiin, minkä takia musiikin vaikuttavuuden tutkimuksen ei nähty olevan poissuljettua. Akustiikan aikaansaamien erojen todettiin olevan liian pieniä lämpökameralle. fi
dc.description.abstract The former experiments indicate that some concert hall acoustics may amplify the emotional impact of music. However, the method reported in the study is based on skin conductivity and only shows the magnitude of the reaction, not what kind of reaction is in question. This work investigated how suitable thermal camera imaging would be for psychophysiological research of concert halls and music. The measurements were done with four different concert hall acoustics and all subjects were recorded with a thermal camera either alone or in pairs. The temperature was extracted manually from a rectangular area over one nostril. Also the possibility of using object tracking to speed up the measurement process was examined. Finally, the temperature increase found in the measurement data was compensated by polynomial fitting. The results indicated that the sample order affected the nose area temperature more than the acoustics. This was assumed to be caused by the numerous sources of error identified in the process. Therefore measuring the emotional impact of music with a thermal camera could not be excluded. On the contrary, the differences in reactions caused by acoustics were concluded to be too small to be detected with the given approach. en
dc.format.extent 61 + 2
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Konserttisaliakustiikan ja musiikin vaikuttavuuden tutkimus lämpökameralla fi
dc.title Thermal Imaging Study on Impressiveness of Concert Hall Acoustics and Music en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword musiikki fi
dc.subject.keyword lämpökamera fi
dc.subject.keyword psykofysiologia fi
dc.subject.keyword konserttisali fi
dc.subject.keyword tunteet fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263066
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lokki, Tapio
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54278
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics