Asioiden internet jätealan muutoksen ajurina

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Eloranta, Ville
dc.contributor.author Järvinen, Markus
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:05:43Z
dc.date.available 2016-08-26T09:05:43Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21606
dc.description.abstract Uusimpana digitalisaation aaltona pidetään asioiden internetiä, joka mahdollistaa aivan uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden kehittämisen sekä liiketoimintamallien luomisen. Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja saada uutta tietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat asioiden internetin sovellusten kaupallistamiseen jätealalla. Työssä perehdyttiin digitaaliseen muutokseen ja arvonluontiin sekä palvelukeskeisyyteen liittyvään teoriaan ja kirjallisuuteen. Teoriaosuudessa esiteltiin eri näkökulmia digitaalisen muutoksen tuomista hyödyistä ja haasteista. Lisäksi selvitettiin asioiden internetiin liittyviä liiketoiminnallisia lähtökohtia ja näkökulmia. Tutkimusosuus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena haastattelemalla jätehuoltoyritysten ja jätealalle asioiden internet -pohjaisia palveluja kehittävien yritysten edustajia sekä muita alan asiantuntijoita. Tutkimuksessa esiin tulleet kaupallistamiseen vaikuttavat tekijät liittyvät jätealan yritysten epävarmuuteen sovellusten tarpeesta, niiden tarjoamista liiketoiminnallisista hyödyistä ja haasteisiin integroida sovellukset osaksi liiketoimintaa. Tutkimuksessa tuli ilmi myös puutteita digitaalisten hankkeiden johtamisessa sekä niihin liittyvässä osaamisessa ja resursseissa. Lisäksi tutkimus toi esiin puutteita asiakastarpeiden ymmärtämisessä, sovellusten tuotteistamisessa sekä sovellusten markkinoinnissa ja myynnissä. fi
dc.description.abstract ”Internet of Things” is considered as the latest wave of digitalization. It offers great possibilities for creating new products, services and business models. The objective of this Master’s Thesis was to study the key factors that influence the adoption of IoT in waste management in Finland. The theory of the study focuses on digital transformation, value creation and service orientation literature. The purpose was to identify and understand useful concepts, frameworks and aspects related to digital transformation, digital business and IoT. The research approach of the study was qualitative case-study and representatives from waste management companies and IoT service providers were interviewed. According to the study the key factors influencing the IoT adoption in waste management relate both to waste companies and IoT service providers. Waste companies are uncertain about the benefits and value of IoT applications for their business. They also seem to lack the right skills, knowledge and leadership capabilities in order to succeed in digital projects. Waste companies also face challenges in integrating IoT applications into their daily operations. The study also discovered that IoT service providers have difficulties in understanding the business and operational needs of waste companies. Furthermore, IoT applications are generally not well productized and marketed by the IoT service providers. en
dc.format.extent 83 + 8
dc.language.iso fi en
dc.title Asioiden internet jätealan muutoksen ajurina fi
dc.title Transforming waste management through Internet of Things en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword asioiden internet fi
dc.subject.keyword digitaalinen muutos fi
dc.subject.keyword palvelukeskeisyys fi
dc.subject.keyword jätehuolto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263062
dc.programme.major Teollisuustalous fi
dc.programme.mcode TU3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Rajala, Risto
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account