Learning Centre

Coordination of Low Voltage Protection Devices with Variable Speed Drives

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Taimisto, Martti
dc.contributor.author Koskela, Tuomo
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:04:40Z
dc.date.available 2016-08-26T09:04:40Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21597
dc.description.abstract This thesis works as a guide for protective device selection with variable speed drives. As a background electric motor starter methods are introduced and compared to drives as a background. Design and operating principles of different short-circuit and overload protective devices are also explained in detail. Requirements for drive protection are introduced based on internal protection of the drives and requirements given in European and American standards and regulations and then compared to protection design with traditional motors starters. ABB ACS880-01 drive series is used as an example of variable speed drives in this thesis. Shortcircuit tests were performed in a laboratory and their results analyzed to verify the protection design methods introduced in theoretical parts of this thesis. Protection device coordination tables are given in the appendix. en
dc.description.abstract Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on koota yhteen suojalaitteiden mitoitussäännöt taajuusmuuttajakäytöissä. Perinteisesti käytetyt moottorin käynnistysmenetelmät esitellään diplomityön alussa ja niitä verrataan taajuusmuuttajaan. Käytössä olevien oikosulku- ja ylikuormitussuojien rakenne ja ominaisuudet esitellään yksityiskohtaisesti. Eurooppalaisissa ja Amerikkalaisissa standardeissa annetut suojausvaatimukset käydään läpi, jotta suunnittelun perusteet voidaan ymmärtää. ABB ACS880-01 taajuusmuuttajaperhettä käytetään esimerkkinä tässä työssä ja sille suunnitellaan suojaus. Kokeellinen osuus työstä suoritettiin tekemällä oikosulkutestejä ja täten varmentamalla työn teoriaosuudessa esiteltyjen suojalaitteiden mitoitussääntöjen toimivuus käytännössä. Työn liitteenä on suojalaitekoordinaatiotaulukot. fi
dc.format.extent 61+9
dc.language.iso en en
dc.title Coordination of Low Voltage Protection Devices with Variable Speed Drives en
dc.title Suojalaitteiden koordinaatio pienjännitteisissä taajuusmuuttajakäytöissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword drive en
dc.subject.keyword protection en
dc.subject.keyword fuse en
dc.subject.keyword circuit breaker en
dc.subject.keyword short-circuit en
dc.subject.keyword overload en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263053
dc.programme.major Sähkökäytöt fi
dc.programme.mcode S3016 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kyyrä, Jorma
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 54265
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse