Learning Centre

Graphic Equalization Using Frequency-Warped Digital Filters

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Välimäki, Vesa
dc.contributor.author Siiskonen, Jaakko
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:04:16Z
dc.date.available 2016-08-26T09:04:16Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21593
dc.description.abstract The aim of this thesis is to design a graphic equalizer with frequency warped digital filters. The proposed design consists of a warped FIR filter for the low frequency bands and a standard FIR filter for the high frequency bands. This de- sign is used to implement both an octave and a one-third octave equalizer in Matlab. Low frequency equalization with FIR filters requires high filter orders. The frequency resolution of the lowest band of the graphic equalizer requires filter orders that are impractical for real life applications. With frequency warping filter orders can be lowered, so that a practical graphic equalizer can be designed. With this design common gain build-up problems, which are present in most of the IIR designs, can be avoided. The proposed equalizer design is found to be accurate and comparable to the previous equalizer designs. Filter orders required are small enough to this design to be used in real life applications. The gain build-up problem is avoided in this design, as several equalizer bands are filtered with a single filter. The computational costs of the design are higher than the costs of the other compared designs. However, the difference can be smaller if the accuracy restrictions are lowered. en
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena on suunnitella graafinen ekvalisaattori taajuusvarpattujen digitaalisten suotimien avulla. Ehdotettu ekvalisaattorimalli koostuu taajuusvarpatusta ja tavallisesta FIR suotimesta. Varpattua suodinta käytetään alimpien taajuuskaistojen suodattamiseen ja tavallista FIR suodinta ylimpien kaistojen suodattamiseen. Tätä mallia käytetään sekä oktaavi- että terssikaista-ekvalisaattorien totetutamiseen Matlabilla. Matalien taajuuksien ekvalisointi edellyttää korkeaa astelukua FIR suotimilta. Alimpien taajuuskaistojen taajuusresoluutio edellyttää astelukuja, jotka ovat epäkäytännöllisiä tosielämän sovelluksissa. Taajuusvarppauksella suotimien astelukuja voidaan pienentää, jolloin graafinen ekvalisaattori voidaan toteuttaa käytännössä. Tällä mallilla voidaan välttää IIR ekvalisaattorien yleinen ongelma, jossa ekvalisaattorien kaistojen vahvistus vaikuttaa viereisiin kaistoihin. Ehdotettu ekvalisaattorimalli todetaan olevan tarkka ja vertailukelpoinen aikaisempien toteutuksien kanssa. Suotimien asteluvut ovat tarpeeksi pieniä, jotta tätä mallia voidaan käyttää tosielämän toteutuksissa. Kaistojen välinen vaikutus vältetään tällä mallilla, sillä useampi kaista suodatetaan yhdellä suotimella. Laskennallinen kuorma on tällä toteutuksella suurempi kuin muilla vertailluilla toteutuksilla. Eroa voidaan pienentää, jos ekvalisaattorin tarkkuusvaatimuksia lasketaan. fi
dc.format.extent 72+6
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Graphic Equalization Using Frequency-Warped Digital Filters en
dc.title Graafinen ekvalisointi taajuusvarpattujen digitaalisten suotimien avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword audio equalizer en
dc.subject.keyword audio signal processing en
dc.subject.keyword digital filters en
dc.subject.keyword frequency warping en
dc.subject.keyword graphic equalizer en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263049
dc.programme.major Akustiikka ja äänenkäsittely fi
dc.programme.mcode S3004 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54261
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse