Radar applications in elevator speed and location measurement

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Puranen, Mikko
dc.contributor.author Peltola, Mikko
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:04:06Z
dc.date.available 2016-08-26T09:04:06Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21592
dc.description.abstract Elevator speed and location measurement is traditionally implemented with motor and elevator car encoders. In this thesis, it is studied by radar. The thesis introduces the operating principles of different radars, their advantages and disadvantages. Frequency modulated continuous wave (FMCW) radars are chosen for practical tests based on these findings. The purpose of this thesis was to evaluate the feasibility of employing radar for measuring elevator speed and location, and propose radar as the replacement of the speed and location measuring tool in the present safety system. This was studied with 24 GHz, 60 GHz and 77 GHz radars. In elevator shafts, the measurements were carried out both towards the bottom of an elevator car and a ceiling of a shaft. The measurement results of 77 GHz radar were within the range resolution theory in all stationary cases when measured towards the ceiling. Signal attenuation degraded 60 GHz radar results at long distances. Though the results were also within the range resolution theory below 50 m distances. 24 GHz radar faced operational problems and thus accurate results were not obtained. The ceiling of the shaft was discovered a better reflector of radar signals than the bottom of the elevator car. The elevator shaft was found out to be a suitable environment for radar measurements. Radar is a possible technology for measuring elevator speed and location, but radars tested in this thesis need further development for fulfilling the measurement criteria set by the desired application. en
dc.description.abstract Hissin paikka- ja nopeusmittaus on perinteisesti toteutettu moottorin ja hissikorin enkooderien avulla. Tässä diplomityössä sitä testataan tutkalla. Työssä esitellään erilaisten tutkien toimintaperiaatteita, etuja ja haittapuolia, joiden pohjalta käytännön testeihin valittiin taajuusmoduloituja, jatkuva-aaltoisia (FMCW) tutkia. Työn tavoitteena oli selvittää tutkan käyttökelpoisuus hissin paikan ja nopeuden mittaamiseen sekä ehdottaa sopivaa tutkaa paikka- ja nopeusmittauksen korvaajaksi nykyisessä turvajärjestelmässä. Tätä tutkittiin 24 GHz:n, 60 GHz:n ja 77 GHz:n FMCW-tutkilla, joilla mitattiin hissikuilussa sekä hissikorin pohjaa että kuilun kattoa vasten. 77 GHz:n tutka pysyi kaikissa etäisyyden mittauksien paikallaan olevissa tapauksissa etäisyysteorian erottelutarkkuuden sisällä, kun mitattiin kattoa kohti. Signaalin vaimentuminen heikensi 60 GHz:n tutkan mittaustuloksia pitkillä etäisyyksillä. Mittaustulokset olivat kuitenkin teorian rajojen sisäpuolella alle 50 metrin matkoilla. 24 GHz:n tutkalla havaittiin operatiivisia ongelmia, joiden takia tutka ei soveltunut mittauksiin. Mittaustuloksista havaittiin, että hissikuilun katto toimii paremmin tutkasignaalien heijastimena verrattuna hissikorin pohjaan. Hissikuilu osoittautui soveltuvaksi ympäristöksi tutkamittauksille. Tutka on mahdollinen tekniikka hissin paikka- ja nopeusmittaukseen, mutta tässä diplomityössä käsitellyt tutkat vaativat parannuksia, jotta sovelluksen asettamat mittauskriteerit täyttyvät. fi
dc.format.extent 58 + 8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Radar applications in elevator speed and location measurement en
dc.title Tutkasovellukset hissin nopeus- ja paikkamittauksessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword radar en
dc.subject.keyword FMCW en
dc.subject.keyword elevator en
dc.subject.keyword elevator shaft en
dc.subject.keyword frequency en
dc.subject.keyword bandwidth en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263048
dc.programme.major Elektroniikka ja sovellukset fi
dc.programme.mcode S3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Eskelinen, Pekka
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account