Laivaverkon suojauksen mallinnus HIL-simuloinnissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kanerva, Sami
dc.contributor.author Panu, Juha
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:03:35Z
dc.date.available 2016-08-26T09:03:35Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21589
dc.description.abstract Tässä työssä määritellään HIL-simulaatio (Hardware in Loop), jolla simuloidaan laivoihin toimitettavan sähköjärjestelmän järjestelmätason toimintaa. Simulaatiolla pyritään vähentämään laivan käyttöönoton nousseita kustannuksia. Aluksi työssä esitellään sähköverkon rakenne ja siihen kuuluvat laitteet. Näistä isoimmat on otettu mukaan, kuten generaattorit, päätaulu, muuntajat, taajuusmuuttajat ja moottorit. Jokaista laivassa olevaa komponenttia ei huomioida. Tämä jälkeen esitellään tarkemmin päätaulun suojausta ja releisiin liittyviä ominaisuuksia. HIL-ympäristöön kytkettävät releet ovat työn tärkein osa-alue. Lopuksi määritellään simulaation vaatimukset. Simulointi ostetaan avaimet käteen -periaatteella, mutta toimitus ei ehdi tapahtua tämän työn aikana. Kahden vaihtoehdon väliltä valitun yrityksen osaaminen todennetaan erikseen määriteltävällä IEC61850-standardiin liittyvällä GOOSE-testillä. Määritelty GOOSE-testi tuotti odotetun kaltaisia tuloksia. Simulaation vaativuusmääritykset onnistuivat hyvin ja saatujen tarjousten pohjalta valittiin paras yritys. Yrityksen nimeä ei julkaista, koska ostotapahtuma on vasta työn valmistumisen jälkeen. fi
dc.description.abstract This thesis defines a HIL-simulation (Hardware in Loop) that is used to simulate a system level behavior for devices in scope of supply. The simulation aims to reduce the increased commissioning costs. The vessel grid and corresponding devices are presented at first. The biggest devices are included such as generators, main switchboard, transformers, frequency converters and motors. Every component in the vessel are not included in the simulation. Next the main switchboard protection and relay functions are explained. The HIL-connected devices are the most important subject of the thesis. Last the simulation requirements are defined. The simulation will be bought as a turnkey solution but the purchase order will not be done during this thesis. A GOOSE-test according to IEC61850-standard is used to verify the chosen vendor capability for simulation. The defined GOOSE-test was successfully executed. Defining the simulation requirements was also successful and the best vendor were chosen. The name will not be published since the purchase order will take place later. en
dc.format.extent 67+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Laivaverkon suojauksen mallinnus HIL-simuloinnissa fi
dc.title Modelling vessel grid protection in HIL-simulation en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword hardware in loop fi
dc.subject.keyword laivaverkko fi
dc.subject.keyword simulointi fi
dc.subject.keyword sähköjärjestelmä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263045
dc.programme.major Elektroniikka ja sovellukset fi
dc.programme.mcode S3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sepponen, Raimo
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account