Learning Centre

LuminoTrace: photoluminescence based product authentication for smartphones

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kelimola, Jari
dc.contributor.author Raatikka, Marko
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:01:19Z
dc.date.available 2016-08-26T09:01:19Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21570
dc.description.abstract Estimations by ICC in 2008 indicated that the value of internationally traded counterfeit products would reach up to 1770 billion US dollars by 2015 [18]. At the same time high-volume commodities are becoming an increasingly more popular target. While brand owners might be willing to tradeoff low-cost and ease of use for greater security to protect their high-end products, for high-volume commodities the cost-effectiveness and simplicity of the product authentication solution are often imperative. This thesis introduces LuminoTrace – a photoluminescence-based product authentication technology for smartphones – that seeks to combine a covert, low-cost and portable feature set for high-security product authentication needs. This is achieved by smartphone-based colorimetrical and temporal analysis of luminophores to construct a fingerprint that can be used to uniquely authenticate a product. To facilitate the requirements of end-to-end product authentication needs a proof-of-concept cloud architecture was implemented. The results of this thesis indicate that the technology is not yet ready for mainstream adoption. Outstanding challenges relate to both the current smartphone technology and the luminophores. For efficient temporal analysis natively supported RAW and timed burst capture capabilities are required. Furthermore, artificial fabrication is called for to create cost-effective luminophores with the desired properties (photobleach resistance, narrow absorption wavelength, short lifetime). In the future tunable fluorescent materials may provide the means for cost-effective luminophore fabrication. Emerging mobile technologies such as modular smartphones like Google Ara may enable seamless integration of the required light source with the smartphone to facilitate a wider adoption of photoluminescence-based product authentication solutions. The technique developed in this thesis however remains applicable for small-scale, internal authentication needs. en
dc.description.abstract Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) laskelmien mukaan kansainvälisesti kaupattujen väärennettyjen tuotteiden arvo kasvoi 1770 miljardiin dollariin vuonna 2015 [18]. Suuren volyymin tuotteet ovat jatkuvasti suositumpi väärennyskohde. Suuren volyymin hyödykkeiden aitoudentunnistuksessa sovelletun teknologian kustannustehokkuus ja helppokäyttöisyys ovat usein tärkeitä ominaisuuksia. Tämän diplomityön tulos on LuminoTrace – fotoluminesenssiin perustuva aitoudentunnistusteknologia älypuhelimille – joka pyrkii yhdistämään peitetyn, edullisen ja helposti siirrettävän turvallisuusratkaisun ominaisuudet korkeisiin turvallisuustarpeisiin. Teknologia perustuu älypuhelimella suoritettavaan luminoforin kolorimetriseen ja aikaerotteiseeen analyysiin tuotteen aitouden todentamiseen soveltuvan uniikin sormenjäljen luomiseksi. Kokonaisvaltaisen tuotteen todentamisratkaisun demonstroimiseksi menetelmän tueksi toteutettiin erillinen pilviarkkitehtuuri. Työn tulokset osoittavat, ettei kyseinen ratkaisu ole vielä sellaisenaan sovellettavissa laajempaan käyttöön. Jäljellä olevat haasteet liittyvät sekä nykyisen älypuhelinteknologian että luminoforien ominaisuuksiin. Tarkan aikaerotteisen analyysin suorittamiseksi älypuhelimen tulisi tukea raakakuvaformaattia (RAW) sekä ajastettua sarjakuvausta. Myös valmistusmenetelmiä aitoudentunnistukseen soveltuvien luminoforien (kapea viritysaallonpituusalue, lyhyt emissio) valmistamiseksi vaaditaan. Tulevaisuudessa muokattavat fluoresoivat materiaalit saattavat auttaa kustannustehokkaiden luminoforien valmistuksessa. Orastavat älypuhelinteknologiat, kuten modulaarinen älypuhelinarkkitehtuuri (Google Ara), saattavat mahdollistaa vaaditun valolähteen saumattoman integraation, ja siten myös fotoluminesenssi-perusteisten aitoudentunnistusratkaisujen laajemman käyttöönoton. Tässä työssä kehitetty ratkaisu on kuitenkin sovellettavissa sisäisiin, pienen skaalan käyttötarpeisiin. fi
dc.format.extent 80+11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title LuminoTrace: photoluminescence based product authentication for smartphones en
dc.title LuminoTrace: fotoluminesenssi-perusteinen aitouden tunnistaminen älypuhelimissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword product authentication en
dc.subject.keyword photoluminescence en
dc.subject.keyword smartphone en
dc.subject.keyword mobile application en
dc.subject.keyword counterfeit en
dc.subject.keyword hybrid en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263028
dc.programme.major Viestintätekniikka fi
dc.programme.mcode AS-75 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuorimaa, Petri
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54240
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse