Anturidatan lukeminen kaupallisella RFID-lukijalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Viikari, Ville
dc.contributor.author Ojala, Henri
dc.date.accessioned 2016-08-26T09:00:16Z
dc.date.available 2016-08-26T09:00:16Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21562
dc.description.abstract RFID:n (radioaaltoihin perustuvan etätunnistuksen) kanssa yhteensopivia anturiratkaisuja kehitetään jatkuvasti. Passiiviset RFID-anturitunnisteet tarjoavat hyvin edullisen tavan jonkin suureen langattomaan mittaamiseen. Anturit eivät tarvitse energiavarastoa kuten paristoa ja ne pienen kokonsa ja langattomuutensa puolesta voidaan sijoittaa haastaviinkin ympäristöihin. Tässä diplomityössä kehitettiin asiakasyritykselle kaupallista UHF RFID-lukijaa käyttävä graafinen tietokonesovellus, joka pystyy lukemaan passiivisten RFID-anturitunnisteiden lähettämää mittaustietoa. Anturit eivät ole minkään standardin mukaisia. Kehitetty Java-sovellus suunniteltiin vain osittain yhteensopivaksi maailmanlaajuisten RFID-standardien kanssa. Sovellus pystyy lukemaan TuntoID-merkkisiä valo- ja voima-anturitunnisteita, sekä kaupallisia RFID-standardien mukaisia Gen2-tunnisteita. Valmis RFID Sensor Tag Reader-niminen sovellus sisälsi käytettyjen tunnisteiden tietokannan, sekä mahdollisuuden sovittaa mitattu suure anturin vastaukseen. Sovelluksen lukunopeus valo- ja voima-anturitunnisteille oli noin 25 signaalinäytettä sekunnissa. Gen2-tunnisteiden lukunopeus oli noin 5 näytettä sekunnissa. Valoanturitunnisteiden lukutarkkuus oli 4 bittiä, voima-anturitunnisteiden 6 bittiä. Lukutarkkuuksia parannettiin keskiarvoistamalla yli 100 peräkkäistä näytettä olettaen, että mittaussignaali muuttuu hitaasti lukunopeuteen verrattuna. Sovelluksen jatkokehitystä varten muodostettiin signaalimalli sovelluskehityksen lomassa tehtyjen mittausten perusteella. Malli huomioi monet luettuun anturiarvoon vaikuttavat tekijät, kuten radiosignaalin saapumiskulman tunnisteeseen nähden, lukijan lähetystehon, lukuetäisyyden sekä punnittavan massan sijainnin voima-anturilla. fi
dc.description.abstract RFID (Radio-Frequency Identification) compliant sensor solutions are developed constantly. Passive RFID sensor tags offer a very inexpensive means to implement wireless sensor solutions in a way that sensors do not require physical power source. The wireless nature of the sensors allows utilization of sensors even in challenging environments. A graphic computer application capable of forcing an UHF RFID reader to read sensor data from passive, non-standard RFID sensor tags, was developed for a client company in this master's thesis. Developed java-application was designed to be only partially compliant with the global RFID-standards. Application is able to read TuntoID trademarked non-standard light- and force sensor tags, and commercial RFID compliant Gen2 tags. The complete application, namely RFID Sensor Tag Reader, contained a database of used tags, and a means to relate the measured quantity to the sensor response. Application's sensor reading speed for light- and force sensors is about 25 signal samples per second. Reading speed for Gen2 tags is about 5 samples per second. Sensor reading accuracy for light sensor tags is 4 bits, and for force sensor tags it is 6 bits. Reading accuracies were improved by taking a mean average of over 100 subsequent input signal samples. For follow-up development, a signal model was created based on measurements that were performed during application development. The model contains many factors that affect the read sensor value, such as arrival angles of radio signal with respect to the tag, transmitted power of the reader, read distance, and location of the measured mass on force sensor. en
dc.format.extent 89 + 8
dc.language.iso fi en
dc.title Anturidatan lukeminen kaupallisella RFID-lukijalla fi
dc.title Reading sensor data with a commercial RFID-reader en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword passiivinen anturitunniste fi
dc.subject.keyword UHF RFID fi
dc.subject.keyword valoanturi fi
dc.subject.keyword voima-anturi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263021
dc.programme.major Signaalinkäsittely fi
dc.programme.mcode S3013 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Skyttä, Jorma
dc.programme TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account