Crowdsourcing Goods Deliveries in Multi-Sided Markets – A Multiple Case Study

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Krook, Hannu
dc.contributor.author Kontio, Aleksanteri
dc.date.accessioned 2016-08-26T08:59:32Z
dc.date.available 2016-08-26T08:59:32Z
dc.date.issued 2016-08-24
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21556
dc.description.abstract Crowdsourcing is an intriguing option to carry out the last-mile delivery of goods. Due to the rising trend of ecommerce many companies face the pressure to offer home deliveries to their customers. However, companies still struggle to make these last-mile deliveries profitable due to the challenging optimization of distances between drop-off points and corresponding delivery times. Crowdsourcing tackles these obstacles by tapping into a large mass of individual deliverers and their unused resources, such as the leftover space in a customer’s car. Indeed, crowdsourcing is proven to enable faster, and more cost efficient deliveries. Crowds have been exploited in a wide array of businesses but only recently has the trend of crowdsourcing goods deliveries emerged. Consequently, there exists only limited empirical research on the subject. Further, thus far the crowdsourcing literature has been mainly based on various applications on crowdsourcing product development. Hence, it is not yet fully understood how crowdsourcing goods delivery platforms engage their deliverers and grow the platform. The aim of this study is to analyze strategies that crowdsourcing goods delivery platforms adopt to realize network effects and engage crowds. This qualitative multiple-case study explores nine crowdsourcing goods delivery companies that operate solely as intermediaries that connect people who need something delivered with those who are able and willing to do the task. The data analysis follows Eisenhardt's (1989) instructions on building theory from case study research, deriving tentative findings within the individual cases and then comparing these emergent patterns across the cases. A framework was synthesized from recent crowdsourcing and multi-sided platform literature to focus the analysis on issues closely related to crowdsourcing platforms. The framework observes openness, pricing and governance strategies used by the platform owners. This study reveals strategies that the crowdsourcing goods delivery platforms adopted to build up a viable platform. They combined strategies that are typical of both multi-sided platforms and crowdsourcing environments. Further, my findings suggest that these platform strategies were used sequentially to address different challenges in the different phases of the case companies’ life cycle. en
dc.description.abstract Tavarakuljetusten joukkoistaminen on houkutteleva vaihtoehto kuljettaa verkkotilaukset asiakkaille. Verkkokaupan yleistyessä moni yritys on joutunut tarjoamaan kotiinkuljetuksia asiakkailleen. Kuljetusten toteuttaminen tehokkaasti on kuitenkin haasteellista tilauksien reitittämisen ja vastaavien aikaikkunoiden optimoinnin vaikeuden vuoksi. Joukkoistaminen vastaa näihin ongelmiin käyttäen hyväkseen suurta määrää kuljettajia ja heidän resurssejaan. Joukkoistamalla yritys voi esimerkiksi antaa verkkotilaukset kaupassa käyvien asiakkaiden kuljetettavaksi. Joukkoistamisen on todettu tekevän kuljetuksista nopeampia ja kustannustehokkaampia. Joukkoistamista on käytetty hyväksi monella alalla, mutta tavarakuljetusten joukkoistaminen on tullut vasta nyt mahdolliseksi. Aiheesta on tehty hyvin vähän empiiristä tutkimusta, ja joukkoistamista käsittelevä tutkimus perustuu pääosin avoimiin tuotekehityssovelluksiin. Aiempi tutkimus ei siis kerro, miten joukkoistetut tavarakuljetusalustat sitouttavat kuljettajia ja kasvattavat palveluaan tehokkaasti. Työn tavoitteena oli perehtyä strategioihin, joita joukkoistetut tavarakuljetusalustat käyttävät luodakseen kasvavan alustan ja sitouttaakseen käyttäjiään. Tämä kvalitatiivinen monitapaustutkimus tarkastelee yhdeksää yritystä, jotka joukkoistavat tavarakuljetuksensa yksityisille kuljettajille toimien ainoastaan tilauksien välittäjänä. Data-analyysi perustui Eisenhardtin (1989) tapaustutkimusmetodiin, jossa löydökset kerättiin aluksi yritystapauksista erikseen, jonka jälkeen niitä verrattiin keskenään eri tapausten kesken. Viitekehys piti analyysin rajattuna strategioihin, jotka liittyvät ainoastaan monipuolisiin markkinoihin ja joukkoistamiseen. Viitekehys koottiin vastaavasta kirjallisuudesta ja se keskittyy avonaisuus-, hinnoittelu- ja valvontastrategioihin. Tutkimus luettelee strategioita, joita joukkoistetut tavarakuljetusalustat käyttivät rakentaakseen toimivan alustan ja käyttäjäyhteisön. Yritykset yhdistelivät strategioita, jotka ovat tyypillisiä käytettäväksi sekä monipuolisilla markkinoilla että joukkoistetuilla alustoilla. Lisäksi löydösteni perusteella näitä strategioita käytettiin vastaamaan eri kasvuvaiheiden tuomiin haasteisiin. fi
dc.format.extent 73 + 1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Crowdsourcing Goods Deliveries in Multi-Sided Markets – A Multiple Case Study en
dc.title Joukkoistetut tavarakuljetukset monipuolisilla markkinoilla – tapaustutkimus fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword crowdsourcing en
dc.subject.keyword multi-sided platforms en
dc.subject.keyword crowdsourcing goods deliveries en
dc.subject.keyword goods deliveries en
dc.subject.keyword last-mile delivery en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201608263015
dc.programme.major Strateginen johtaminen fi
dc.programme.mcode IL3006 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Gustafsson, Robin
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse