Learning Centre

Collective memory and corporate irresponsibility - A collection of essays

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Spicer, André, Prof., Cass Business School, United Kingdom
dc.contributor.advisor Mäkelä, Kristiina, Prof., Aalto University School of Business, Finland
dc.contributor.author Rintamäki, Jukka
dc.date.accessioned 2016-08-23T09:01:23Z
dc.date.available 2016-08-23T09:01:23Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6909-8 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6908-1 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21544
dc.description.abstract As history will tell us, corporate scandals and instances of irresponsible firm behavior have frequently occupied newspaper headlines. And while no one will deny the attention large scale corporate scandals typically receive at the outset, this attention tends to peter out relatively quickly, and in a matter of years, many such scandals are largely forgotten. Although forgetting of past events is often to be expected, in many cases it is not an automatic, inevitable outcome, but rather the result of active efforts by actors with interests.In this dissertation, over four essays, I argue that organizations often have a tendency to attempt to influence perceptions of their own pasts – i.e. collective memory of them – particularly when it comes to instances of corporate irresponsibility, propose ways in which they go about reconfiguring their pasts, and through an empirical pilot study, demonstrate a struggle over the past of an organization that had been deemed irresponsible.Over the course of the first two essays I conceptualize ways in which firms attempt to reconfigure the collective memory of their past acts of irresponsibility. For the third and fourth essay, I have conducted a pilot study on memory work and (perceived) past irresponsibility. With this dissertation, I make a number of contributions, three of which are worth outlining here. By using collective memory as the primary lens through which to observe corporate irresponsibility and the pasts of organizations, I highlight the inherent unreliability of the past, as well as the fact that the past can be utilized and manipulated to serve present purposes. This poses questions to stakeholder pressure: while we can expect stakeholder pressure to keep firms in check in the short term, can we say the same about the long term? My essays indicate that stakeholder attention to corporate irresponsibility will tend to wane as time passes. As a second primary contribution, I point to the potential negative effects of forgetting of past irresponsibilities. Although forgetting may alleviate the trauma of an uncomfortable past, it may also obstruct learning from past mistakes, leading organizations (and societies) to repeat the same mistakes over and over again. Finally, through the notion of organizational memory work, I demonstrate that organizations can influence public understandings of the past, and are indeed important determiners and facilitators of collective memory. Though resistance can be mounted, the amount of resources that business firms have, and their ability to focus them, means that they can be potentially very powerful drivers of collective memory. en
dc.description.abstract Kuten kurkistamalla menneisyyteen voi todeta, yritysskandaalit ja vastuullinen yritystoiminta yleisemmin ovat jatkuvasti uutisotsikoissa. Ja vaikkei kukaan voikaan kieltää yritysskandaalien keräämää välitöntä, ajoittain laajaa ja intensiivistä huomiota, tämä huomio kuitenkin tapaa huveta melko nopeasti. Muutaman vuoden kuluessa harva edes muistaa yksittäisiä skandaaleja kovinkaan tarkkaan. Vaikka menneiden tapahtumien unohtuminen ajan mittaan ei ole sinällään mitenkään yllättävää, usein unohtuminen ei kuitenkaan ole automaattinen ja välttämätön lopputulema, vaan aktiivisten toimijoiden tietoisen työn tulosta.Tässä neljästä esseestä koostuvassa väitöskirjassa väitän, että organisaatioilla on taipumus pyrkiä vaikuttamaan yleisiin mielikuviin niiden omista menneisyyksistään (toisin sanoen niitä koskevaan kollektiiviseen muistiin), esittelen tapoja, joilla organisaatiot pyrkivät vaikuttamaan mielikuviin omista menneisyyksistään, ja empiirisen tapaustutkimuksen kautta havainnollistan erääseen menneeseen yritykseen liittyneen (ja edelleen hieman liittyvän) muistikamppailun tämän menneisyydestä: oliko kyse vastuuttomuudesta vai jostain muusta?Kahdessa ensimmäisessä esseessä käsitteellistän tapoja, joilla yritykset pyrkivät määrittämään omiin menneisiin vastuuttomuuksiinsa liittyvän kollektiivisen muistin uudelleen. Kolmannessa ja neljännessä esseessä esittelen tapaustutkimuksen muistityöstä ja menneestä (oletetusti) vastuuttomasta yritystoiminnasta. Tämä väitöskirja sisältää kolme pääkontribuutiota ymmärrykseemme yritysten ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta. Käyttämällä kollektiivisen muistin käsitettä pääasiasiallisena linssinäni vastuuttoman yritystoiminnan ja yritysten menneisyyksien havainnointiin, alleviivaan etenkin menneisyyden sisäänrakennettua epäluotettavuutta, mutta myös sen alttiutta aktiiviselle muokkaukselle palvelemaan organisaatioiden etuja nykyhetkessä. Tämä herättää kysymyksiä sidosryhmäpaineen suhteen: vaikka voimmekin olettaa sidosryhmäpaineen jossain määrin suitsivan vastuutonta yritystoimintaa nykyhetkessä, voimmeko kuitenkaan olettaa sen tekevän niin pidemmällä tähtäimellä? Tässä väitöskirjassa tekemäni työ viittaa siihen, että sidosryhmien vastuuttomaan yritystoimintatapaukseen kohdistama huomio tapaa heiketä ajan myötä. Toisena pääkontribuutiona nostan esiin vastuuttomien yritystoimien unohtamisen negatiivisen puolen. Vaikka unohtaminen voikin helpottaa käsittelemään epämiellyttävästä menneisyydestä juontuvia traumoja, se helposti myös häiritsee menneistä virheistä oppimista. Näin organisaatiot (ja yhteiskunnat) toistavat samoja virheitä yhä uudelleen. Lopuksi, muistityön käsitteen kautta osoitan ja havainnollistan, kuinka organisaatiot voivat muokata mielikuvia menneestä, ja ovat siten tärkeitä kollektiivisen muistin määrittäjiä.  fi
dc.format.extent 208
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 135/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Mena, Sebastian; Rintamäki, Jukka; Spicer, Andre; Fleming, Peter. 2015. On the forgetting of corporate irresponsibility. Academy of Management Review, published online before print. 1930-3807. DOI: 10.5465/amr.2014.0208
dc.relation.haspart [Essay 2]: Rintamäki, Jukka; Sorsa, Ville-Pekka. Forgetting the unforgivable: Corporate irresponsibility and memory work strategies. Unpublished Essay.
dc.relation.haspart [Essay 3]: Rintamäki, Jukka. Manufactured memory: Memory work and resistance concerning the public past of an organization. Unpublished Essay.
dc.relation.haspart [Essay 4]: Rintamäki, Jukka. Contesting the legacy of a dead organization: Collective memory, legacy organizational identity, and occupational edentity. Unpublished Essay.
dc.subject.other Management en
dc.title Collective memory and corporate irresponsibility - A collection of essays en
dc.title Kollektiivinen muisti ja vastuuton yritystoiminta: Kokoelma esseitä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword Collective memory en
dc.subject.keyword corporate irresponsibility en
dc.subject.keyword memory work en
dc.subject.keyword mnemonic communities en
dc.subject.keyword organization studies en
dc.subject.keyword Kollektiivinen muisti fi
dc.subject.keyword vastuuton yritystoiminta fi
dc.subject.keyword muistityö fi
dc.subject.keyword muistiyhteisöt fi
dc.subject.keyword organisaatiotutkimus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6909-8
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Johtaminen fi
dc.programme.major Management en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.opn Sorensen, Bent Meier, Copenhagen Business School, Denmark
dc.date.defence 2016-08-19
local.aalto.formfolder 2016_08_22_klo_15_03
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics