"Kukaan ei oo keksinyt tällaista" - Erityisoppilaat opetusteknologian kehittäjinä: Erityisopetuksen teknologiat -projektin loppuraportti

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hashim, Ahmed
dc.contributor.author Jormanainen, Ilkka
dc.contributor.author Kärnä-Lin, Eija
dc.contributor.author Lahti, Lauri
dc.contributor.author Metsäluoto, Eeva-Liisa
dc.contributor.author Mononen, Jouni
dc.contributor.author Nygren, Laura
dc.contributor.author Pihlainen-Bednarik, Kaisa
dc.contributor.author Sallinen, Kristiina
dc.contributor.author Sutinen, Erkki
dc.contributor.author Virnes, Marjo
dc.contributor.author Jormanainen, Ilkka (toim.)
dc.contributor.author Lahti, Lauri (toim.)
dc.date.accessioned 2016-08-23T09:01:08Z
dc.date.available 2016-08-23T09:01:08Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Hashim, Ahmed & Jormanainen, Ilkka & Kärnä-Lin, Eija & Lahti, Lauri & Metsäluoto, Eeva-Liisa & Mononen, Jouni & Nygren, Laura & Pihlainen-Bednarik, Kaisa & Sallinen, Kristiina & Sutinen, Erkki & Virnes, Marjo. 2007. "Kukaan ei oo keksinyt tällaista" - Erityisoppilaat opetusteknologian kehittäjinä: Erityisopetuksen teknologiat -projektin loppuraportti (toim. Ilkka Jormanainen ja Lauri Lahti). ("No one has invented such as this" - Students with special needs as developers of educational technology: Final report of the project "Technologies for Children with Individual Needs" (eds. Ilkka Jormanainen ja Lauri Lahti), published in Finnish). University of Joensuu, Department of Computer Science and Statistics, Report Series A. Report Series A-2007-3. 115. ISSN 1796-7317 (electronic). ISSN 1796-7317 (printed). ISBN 978-952-458-998-7 (electronic). ISBN 978-952-458-998-7 (printed). en
dc.identifier.isbn 978-952-458-998-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-458-998-7 (printed)
dc.identifier.issn 1796-7317 (electronic)
dc.identifier.issn 1796-7317 (printed)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21541
dc.description.abstract This publication "No one has invented such as this" - Students with special needs as developers of educational technologytells about the project Technologies for Children with Individual Needs that was carried out in University of Joensuu in years 2005-07 (ISLH-2005-01363/Ha-7). The publication goes through aims and results as well as ideas achieved based on the project. This Northern Carelian multidisciplinary project to develop educational technology to support special education was active from 1 July 2005 to 31 August 2007. This project was a continuation for the development project of technology-enhanced learning carried out in years 2003-05 which showed that technologies developed to address the needs of special education are a challenging and relatively untouched research domain. This project was organized by Department of Computer Science and Statistics at University of Joensuu (researchers belonging to the research group of educational technology) together with the research unit of special education of Faculty of Education at University of Joensuu. The research project aimed to develop methods, models and tools that can be used to help learning difficulties in special education. In addition, one aim was to educate teachers to exploit various technologies in teaching. To achieve these aims this project has combined reseach of educational technology, reaseach of special education, software development, supplementary education for teachers and collaboration with schools. en
dc.description.abstract Tämä julkaisu ”Kukaan ei oo keksinyt tällaista” – Erityisoppilaatopetusteknologian kehittäjinä kertoo Joensuun yliopistossa vuosina 2005–07 pidetystäErityisopetuksen teknologiat -projektista (ISLH-2005-01363/Ha-7). Julkaisu käy läpi projektin tavoitteita ja tuloksia sekä projektin pohjalta syntyneitä oivalluksia.Tämä opetusteknologiaa erityisopetuksen tueksi kehittävä poikkitieteellinen pohjoiskarjalainen tutkimushanke oli toiminnassa 1.7.2005 – 31.8.2007. Projekti on jatkoa vuosina 2003–05 käynnissä olleelle Teknologiakasvatuksen kehittämisprojektille, jonka aikana erityisopetuksen tarpeisiin kehitetyt teknologiat osoittautuivat haasteelliseksi ja lähes koskemattomaksi tutkimusalueeksi. Projektin toteuttajana oli Joensuun yliopiston Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos (opetusteknologian tutkimusryhmän tutkijat), yhteistyössä Joensuun yliopiston Kasvatustieteiden tiedekunnan Erityispedagogiikan oppiaineen kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on ollut kehittää menetelmiä, malleja ja välineitä, joilla voidaan helpottaa oppimisvaikeuksia erityisopetuksessa. Lisäksi tavoitteena on ollut kouluttaa opettajia käyttämään hyväkseen erilaisia teknologioita opetuksessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa on yhdistetty oppimisteknologian tutkimus, erityisopetuksen tutkimus, ohjelmistokehitys, opettajien täydennyskoulutus ja yhteistyö koulujen kanssa. fi
dc.format.extent 115
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher University of Joensuu, Department of Computer Science and Statistics en
dc.publisher Joensuun yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos fi
dc.relation.ispartof "Kukaan ei oo keksinyt tällaista" - Erityisoppilaat opetusteknologian kehittäjinä: Erityisopetuksen teknologiat -projektin loppuraportti (toim. Ilkka Jormanainen ja Lauri Lahti) fi
dc.relation.ispartofseries University of Joensuu, Department of Computer Science and Statistics, Report Series A en
dc.relation.ispartofseries Report Series A-2007-3
dc.rights © 2007 Authors of the research project Technologies for Children with Individual Needs. en
dc.subject.other Automation en
dc.subject.other Computer science en
dc.subject.other Education en
dc.subject.other Psychology en
dc.title "Kukaan ei oo keksinyt tällaista" - Erityisoppilaat opetusteknologian kehittäjinä: Erityisopetuksen teknologiat -projektin loppuraportti fi
dc.title "No one has invented such as this" - Students with special needs as developers of educational technology: Final report of the project "Technologies for Children with Individual Needs" en
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.description.version Peer reviewed en
dc.rights.holder Authors of the research project Technologies for Children with Individual Needs
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tietotekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Computer Science en
dc.subject.keyword avustava teknologia fi
dc.subject.keyword erityisoppilas fi
dc.subject.keyword opetusväline fi
dc.subject.keyword erityisopetus fi
dc.subject.keyword erityistarpeet fi
dc.subject.keyword tietokoneavusteinen opetus fi
dc.subject.keyword oppimisvaikeudet fi
dc.subject.keyword vammaiset fi
dc.subject.keyword opetusteknologia fi
dc.subject.keyword opetusmenetelmät fi
dc.subject.keyword tukea tarvitsevat oppijat fi
dc.subject.keyword assistive technology en
dc.subject.keyword special-needs student en
dc.subject.keyword educational equipment en
dc.subject.keyword special education en
dc.subject.keyword special needs en
dc.subject.keyword computer-assisted education en
dc.subject.keyword learning difficulties en
dc.subject.keyword disabled en
dc.subject.keyword educational technology en
dc.subject.keyword educational methods en
dc.subject.keyword challenged learners en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-458-998-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.version Final published version en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account