Thermal stability of high-density paper made of refined softwood kraft pulp

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vuorinen, Tapani, Prof., Aalto University, Department of Forest Products Technology, Finland
dc.contributor.author Vänskä, Emilia
dc.date.accessioned 2016-08-17T09:01:20Z
dc.date.available 2016-08-17T09:01:20Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.isbn 978-952-60-6942-5 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-6943-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21529
dc.description.abstract The further development of softwood-based products will help to increase the competitiveness of the Finnish forest industry and could generate new opportunities and revenue for the northern hemisphere forest industry in general. This thesis examined the thermal stability of refined softwood kraft pulp as raw material for high-density paper for food packaging applications. A thermal treatment device that allows for the accurate combination of high temperature (175–300 °C) with a variable water vapor content (1 – 98 v/v-%) in the atmosphere is introduced for thermal stability studies of kraft pulp. The performance of the device was evaluated with different paper sheets by monitoring the changes in their chemical, optical and strength properties such as intrinsic viscosity, brightness, and burst strength, respectively. The results demonstrated that the innovative thermal treatment device offered excellent performance within the targeted ranges of temperature and water vapor atmospheres. The effects of enzyme pretreatment and refining on the thermal stability of paper were also studied. The enzymatic pre-treatment impaired the chemical and physical properties of the paper, such as the degree of polymerization of cellulose and tensile strength, which in turn also resulted in a reduction of the thermal strength stability of the paper. Residual lignin in pulp was found to counteract the hydrolytic thermal degradation of paper. This was demonstrated by the systematic analysis of ultraviolet resonance Raman spectra and by the determination of the light absorption coefficient. Furthermore, the role of residual lignin in pulp on the thermal stability of refined paper was studied with unbleached and oxygen delignified pulp sheets. Results showed that the residual lignin in pulp is able to attenuate the thermal degradation of pulp polysaccharides as demonstrated by the degree of polymerization of cellulose results. In order to understand the effect of lignin in pulp refining on the thermal stability of paper, bleached pulp was pretreated with kraft lignin - separated from black liquor - prior to refining. When compared to the reference pulp and pulp treated with antioxidant (ascorbic acid), the kraft lignin impregnated pulp improved the burst strength stability of the refined pulp sheets after the hot humid thermal treatment (225 °C and water vapor atmosphere of 75 v/v-%). This work is a significant step towards the optimization of paper making processes that influence the thermal stability of papers and provides important insights into how the thermal stability of kraft pulp in papers can be improved. en
dc.description.abstract Havupuupohjaisten tuotteiden kehitys parantaa suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä ja tuottaa uusia mahdollisuuksia ja liikevaihtoa pohjoisen pallonpuoliskon metsäteollisuudelle ylipäänsä. Tämä työ tarkasteli jauhetun havusulfaattisellun lämmönkestoa raaka-aineena elintarvikepakkauksiin tarkoitetussa tiivispaperissa. Sulfaattisellun lämmönkestotutkimuksiin valittiin uuni, jonka on mahdollista saavuttaa korkea lämpötila (175 – 300 °C) eri ilmakehän vesihöyryn pitoisuuksissa (1 – 98 v/v-%). Uunin suorituskykyä arvioitiin erilaisilla papereilla tutkimalla lämmön aiheuttamia muutoksia papereiden kemiallisissa, optisissa ja mekaanisissa ominaisuuksissa kuten viskositeetissä, vaaleudessa, ja puhkaisulujuudessa. Tulosten mukaan valittu paperin lämpökäsittelymenetelmä oli luotettava tutkituissa lämpötiloissa ja ilmakehän vesihöyryn pitoisuuksissa. Entsyymikäsittelyn ja jauhatuksen vaikutusta tutkittiin myös paperin lämmönkestoon. Entsyymikäsittely huononsi paperin kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, kuten selluloosan polymerisaatioastetta ja vetolujuutta, jotka edelleen vaikuttivat alentavasti paperin lujuuden pysyvyyteen lämpökäsittelyn jälkeen. Ultraviolettiresonanssi-Raman-spektrien ja valon absorptiokertoimien perusteella kuitujen jäännösligniinin todettiin estävän vesihöyryn kiihdyttämää paperin lämpöhajoamista. Lisäksi jäännösligniinin roolia jauhetun paperin lämmönkestossa tutkittiin valkaisemattomilla ja happidelignifioiduilla selluarkeilla. Selluloosan polymerisaatioaste osoitti, että jäännösligniini hidastaa hiilihydraattien lämpöhajoamista. Ligniinin roolia sellun jauhatuksessa ja edelleen jauhetun sellun lämmönkestossa tutkittiin impregnoimalla valkaistua sellua mustalipeästä erotetulla ligniinillä ennen jauhatusta. Ligniinikäsiteltyä massaa verrattiin antioksidanttikäsiteltyyn (askorbiinihappo) massaan. Verrattuna referenssimassaan ja askorbiinihappokäsiteltyyn massaan ligniinikäsittely paransi jauhettujen selluarkkien puhkaisulujuuden pysyvyyttä kuuman ja kostean lämpökäsittelyn (225 °C ja ilmakehän vesihöyryn pitoisuus75 v/v-%) jälkeen. Tämä työ tarjoaa uusia näkökulmia niiden paperinvalmistusprosessien optimoimiseksi, jotka vaikuttavat paperin lämmönkestoon ja tuo uutta tietoa siitä kuinka sulfaattisellun lämmönkestoa papereissa voitaisiin parantaa. fi
dc.format.extent 78 + app. 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 152/2016
dc.relation.haspart [Publication 1]: Vänskä, E.; Luukka, M.; Solala, I.; Vuorinen, T. (2014) Effect of water vapor in air on thermal degradation of paper at high temperature. Polymer Degradation and Stability 99, 283–289. ISSN: 0141-3910. DOI: 10.1016/j.polymdegradstab.2013.10.020
dc.relation.haspart [Publication 2]: Vänskä, E.; Vuorinen, T. (2015) Effect of cellulase-assisted refining on the thermal degradation of bleached high-density paper. Holzforschung 69(6), 703-712. DOI: 10.1515/hf-2014-0194
dc.relation.haspart [Publication 3]: Vänskä, E.; Vihelä, T.; Peresin, M.S.; Vartiainen, J.; Hummel, M.; Vuorinen, T. (2015) Residual lignin inhibits thermal degradation of cellulosic fiber sheets. Cellulose 23(1), 199-212. DOI: 10.1007/s10570-015-0791-z
dc.relation.haspart [Publication 4]: Vänskä, E.; Vihelä, T.; Johansson, L.-S.; Vuorinen, T. (2016) Addition of ascorbic acid or purified kraft lignin in pulp refining: effects on chemical cahracteristics, hand sheet properties, and thermal stability. BioResources 11(1), 1808-1827
dc.subject.other Chemistry en
dc.subject.other Paper technology en
dc.title Thermal stability of high-density paper made of refined softwood kraft pulp en
dc.title Jauhetusta havusulfaattisellusta valmistetun tiivispaperin lämmönkesto fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Puunjalostustekniikan laitos fi
dc.contributor.department Department of Forest Products Technology en
dc.subject.keyword cellulase en
dc.subject.keyword degree of polymerization of cellulose en
dc.subject.keyword high-density paper en
dc.subject.keyword kraft pulp en
dc.subject.keyword lignin en
dc.subject.keyword refining en
dc.subject.keyword UVRR spectroscopy en
dc.subject.keyword thermal degradation en
dc.subject.keyword thermal yellowing en
dc.subject.keyword sellulaasi fi
dc.subject.keyword selluloosan polymeroitumisaste fi
dc.subject.keyword tiivispaperi fi
dc.subject.keyword sulfaattisellu fi
dc.subject.keyword ligniini fi
dc.subject.keyword jauhatus fi
dc.subject.keyword UVRR spektroskopia fi
dc.subject.keyword lämpöhajoainen fi
dc.subject.keyword lämpökellertyminen fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-6942-5
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Vuorinen, Tapani, Prof., Aalto University, Department of Forest Products Technology, Finland
dc.opn Ek, Monica, Prof., KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden
dc.contributor.lab Forest Products Chemistry en
dc.rev Strlič, Matija, Prof., University College London, United Kingdom
dc.rev Alén, Raimo, Prof., University of Jyväskylä, Finland
dc.date.defence 2016-09-16


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account