Aidosti vastuullinen vai tuottavasti vastuullinen ? Työeläkevarojen vastuullinen sijoittaminen Suomessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Väisänen, Anne
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:36:04Z
dc.date.available 2016-08-16T11:36:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21511
dc.description.abstract Tutkielman tavoitteena on tarkastella suomalaisten työeläkelaitosten vastuullista sijoittamista ja pyrkiä ymmärtämään vastuullisessa sijoittamisessa tapahtuneita muutoksia suhteessa ympäristöön ja ajankohtaan. Tarkastelun kohteena ovat Suomen neljä suurinta työeläkevakuuttajaa. Vastuullista sijoittamista ja siinä tapahtuneita muutoksia tarkastellaan aikavälillä 2002-2015. Tutkielma on laadullinen monitapaustutkimus. Tutkimusaineistona ovat tutkimuskohteiden vuosikertomukset, toimintakertomukset ja vastaavat dokumentit. Tutkielmassa tarkastellaan näistä dokumenteista kerättyä ja analysoitua yrityksen itsensä kertomaa tietoa vastuullisesta sijoittamisesta. Vastuullisen sijoittamisen ja vastuullista sijoittamista koskevan raportoinnin voidaan nähdä muuttuneen tarkasteluaikavälillä. Vastuullisessa sijoittamisessa tapahtuneiden muutosten ajankohta ei useinkaan ole ollut tarkastelluilla eläkelaitoksilla yhtenäinen, mutta muutos koko tarkasteluaikavälillä on ollut samansuuntainen. Vastuullisen sijoittamisen lähestymistavoissa on siirrytty poissulkemismenetelmistä enemmän aktiiviseen omistajuuteen, vaikuttamiseen ja integrointiin. Myös raportointi vastuullisesta sijoittamisesta ja avoimuus vastuullisen sijoittamisen osalta on pääsääntöisesti lisääntynyt, vaikkakin vuosittaista vaihtelua ja eläkelaitoskohtaista vaihtelua on ollut. Vastuullisen sijoittamisen muutoksissa on ollut myös tiettyä yhtenäisyyttä eläkelaitosten välillä. Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen vaikuttaminen vastuulli-sen sijoittamisen lähestymistapana korostui. Viime vuosien aikana myös ilmastonmuutoksen välttämiseen liittyviä toimenpiteitä on tuotu selvästi mukaan vastuulliseen sijoittamiseen. Ajankohdallisesti tämä on ollut yhtenäinen julkisuudessa paljonkin käsitellyn sijoitusten hiilijalanjäljen kanssa. fi
dc.format.extent 98
dc.language.iso fi en
dc.title Aidosti vastuullinen vai tuottavasti vastuullinen ? Työeläkevarojen vastuullinen sijoittaminen Suomessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword vastuullinen sijoittaminen
dc.subject.keyword vastuullisen sijoittamisen lähestymistavat
dc.subject.keyword eläkelaitos
dc.subject.keyword eläkeyhtiö
dc.subject.keyword työeläke
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083725
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon sijoittajat
dc.subject.helecon investors
dc.subject.helecon vastuu
dc.subject.helecon responsibility
dc.subject.helecon eläkerahastot
dc.subject.helecon pension funds
dc.ethesisid 14689
dc.date.dateaccepted 2016-06-14
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account