Learning Centre

Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Saarinen, Juha
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:36:04Z
dc.date.available 2016-08-16T11:36:04Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21502
dc.description.abstract Viimeisten vuosikymmenten aikana yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut kansainvälistymisen ja teknologisen kehityksen myötä suuria muutoksia ja aineettoman pääoman merkitys yrityksen taloudellisen menestyksen mahdollistavana voimavarana on kasvanut suureksi. Tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien avulla yritykset pyrkivät luomaan kestävää kilpailuetua ja kasvattamaan tulevaisuuden tuottoja sekä yrityksen markkina-arvoa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien vaikutukset heijastuvat sijoittajien arvioinnin ja päätöksenteon kautta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Koska kansainvälisesti merkittävimmät tilinpäätösnormistot IFRS ja US GAAP ovat pääasiassa vaatineet tutkimus- ja kehitysmenojen kirjaamista kuluksi niiden syntyhetkellä, tutkielman mielenkiinto kohdistuu tuloslaskelman tuotto- ja kuluerien sekä yrityksen markkina-arvon ja osaketuottojen välisten vaikutusten havainnointiin. Rahoitusteorian mukaan yrityksen markkina-arvon voidaan ajatella heijastelevan kaikkia yrityksen nykyisiä ja tulevaisuudessa odotettavissa olevia kassavirtoja, jolloin yrityksen markkina-arvossa tapahtuneet muutokset ovat seurausta liiketoiminnasta ja investoinneista odotettavissa olevista kassavirroista. Näin ollen sijoittajien arvostaessa tutkimus- ja kehitysmenoja sekä mainonnan menoja yrityksen arvoa kasvattavina investointeina, tulisi sijoittajien näkemyksen heijastua positiivisesti yrityksen markkina-arvoon ja kasvattaa osakkeenomistajan saamia tuottoja. Tutkielman tulokset kuitenkin osoittavat, että tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin on aineistoon kuuluvilla yrityksillä negatiivinen, kun taas mainonnan menoilla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Mielenkiintoista tutkielman tuloksissa oli myös se, että tulevan tilikauden tutkimus- ja kehitysmenojen kasvulla havaittiin olevan negatiivinen vaikutus aikaisemman tilikauden osaketuottoihin ja yrityksen markkina-arvoon. Tulosten voidaan osaltaan ajatella kuvaavan aineettoman pääoman investointeihin liittyvää epävarmuutta ja korkeaa riskiä. fi
dc.format.extent 69
dc.language.iso fi en
dc.title Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoon fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword Tutkimus- ja kehitysmenot
dc.subject.keyword mainonta
dc.subject.keyword investointi
dc.subject.keyword IFRS
dc.subject.keyword US GAAP
dc.subject.keyword markkina-arvo
dc.subject.keyword osaketuotot
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083716
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon tutkimus ja kehitys
dc.subject.helecon research and development
dc.subject.helecon mainonta
dc.subject.helecon advertising
dc.subject.helecon yrityksen arvo
dc.subject.helecon company valuation
dc.ethesisid 14680
dc.date.dateaccepted 2016-06-09
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 14680


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics