Downshiftaaminen uramuutoksena: Teema-analyysi työelämän eri tekijöiden vaikutuksesta downshiftaamiseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Anttonen, Mari
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:36:01Z
dc.date.available 2016-08-16T11:36:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21468
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää millaiset työelämän tekijät ovat vaikuttaneet downshiftaamiseen uramuutoksena ja miten downshiftaajien työnteko ja elämä ovat muuttuneet downshiftaamisen jälkeen. Kirjallisuuskatsauksessa esittelen suomalaisen työelämän luonnetta ja siihen viime vuosina vaikuttaneita tekijöitä, kuten tehokkuuspaineiden kasvu, globalisaatio ja teknologinen kehitys sekä kiireen, stressin ja uupumisen lisääntyminen. Kuvaan myös downshiftaamista ilmiönä, muun muassa siihen liittyvien arvojen ja kuluttamisen kautta. Lisäksi käsittelen downshiftaamista uramuutoksena esitellen uudenlaisia urateorioita ja pohtien niiden soveltuvuutta downshiftaamiseen. Downshiftaamista on tutkittu vielä melko vähän, ja pääosassa kvantitatiivisin menetelmin. Viime vuosina Suomessa on tehty yksittäisiä graduja aiheesta, mutta ne ovat keskittyneet ilmiöön laajemmin jättäen työelämän vaikutuksen ja uramuutokset pienemmälle huomiolle. Toteutin tutkimuksen teemahaastatteluin haastatellen lokakuussa 2014 yhdeksää downshiftaamisen kuvauksiin sopivan uramuutoksen tehnyttä henkilöä. Analysoin aineiston käyttämällä teema-analyysia ja aineistoista nousi viisi teemaa, joiden kautta raportoin tuloksia: raaka työelämä, pettävä keho ja mieli, kohti muutosta, uudenlaista työskentelyä ja keskittymistä olennaiseen. Haastateltavilla oli monenlaisia syitä muutoksen tekemiselle, mutta yhteistä heille oli se, että he olivat olleet tyytymättömiä työhön tai työelämään, joten elämään oli saatava jotain muutosta. He olivat kokeneet muun muassa työelämän rankkuuden, stressiä, uupumista, sairastumisia ja tylsistymistä. Uramuutoksen avulla he saivat elämäänsä enemmän aikaa itselle merkityksille asioille ja perheelle. He hakeutuivat merkityksellisempään työhön, jossa pääsee paremmin toteuttamaan itseään ja myös saa nautintoa elämään. Haastateltujen arvot muuttuivat tai vahvistuivat prosessin aikana ja kulutus väheni niin arvojen muutosten kuin tulojen pienenemisen myötä. Kuluttamista ei jääty kuitenkaan kaipaamaan. Ekologisuus ja eettisyys korostuivat kulutusvalinnoissa aiempaa enemmän. Yrittäjyyden kautta haastatellut pääsivät tekemään mielekästä työtä. Itsensä työllistäminen teki kuitenkin työn ja vapaa-ajan erottamisen vaikeammaksi. Haastatellut eivät kuitenkaan kokeneet tätä ongelmaksi, sillä he pääsivät tekemään työtä, josta nauttivat. Myöskään mahdollinen hetkellinen kiire ja stressi eivät tuntuneet yhtä ahdistavalta ja loputtomalta kuin aiemmin, kun työ vei kaiken energian ja pahoinvointi heijastui myös yksityiselämän puolelle. Haastateltavat olivat tyytyväisiä valintaansa, sillä he elivät enemmän arvojensa mukaisesti. fi
dc.format.extent 86
dc.language.iso fi en
dc.title Downshiftaaminen uramuutoksena: Teema-analyysi työelämän eri tekijöiden vaikutuksesta downshiftaamiseen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword downshiftaaminen
dc.subject.keyword uramuutos
dc.subject.keyword työelämä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083682
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.programme.major Organization and Management en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon työelämä
dc.subject.helecon working life
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon arvot
dc.subject.helecon values
dc.subject.helecon elämäntapa
dc.subject.helecon way of life
dc.subject.helecon quality of life
dc.subject.helecon elämänlaatu
dc.ethesisid 14646
dc.date.dateaccepted 2015-06-10
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account