Performance of buyout-backed initial public offerings: Evidence from the United States

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Virtanen, Tuomas
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:36:00Z
dc.date.available 2016-08-16T11:36:00Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21458
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, saavuttavatko pääomasijoittajien tukemat listautumisannit muita listautuvia yrityksiä paremman kurssikehityksen. Velkarahoitteisen yritysostomallin (LBO) tuomien etujen oletetaan vähentävän informaatioasymmetriaa ja sen tuomia ongelmia pääomasijoittajien omistamissa yrityksissä. Vähäisempi informaatioasymmetria tuottaa oletuksena vähemmän negatiivisia yllätyksiä listautumisen jälkeen, minkä pitäisi näkyä parempana kurssikehityksenä. Käytän kurssikehityksen mittaamiseen epänormaaleja tuottoja 12, 24 ja 36 kuukauden ajalta listautumisen jälkeen, verraten tuottoja kolmeen eri verrokkiin. Lisäksi tutkin monimuuttujaregressioiden avulla mitkä anti-, yritys- ja omistajakohtaiset tekijät vaikuttavat osakkeen epänormaaliin kurssikehitykseen. LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu Yhdysvalloissa huhtikuun 1996 ja joulukuun 2008 välillä suoritetusta 2021 listautumisannista. 321 antia on tunnistettu pääomasijoittajien tukemaksi käymällä läpi näiden listautumisesitteet SDC Platinumin "velkarahoitteiset yritysostot" -aineiston pohjalta. Osakkeiden hintatiedot ovat peräisin Center for Research in Security Prices tietokannasta, ja muut yrityskohtaiset tiedot Compustatista. TULOKSET Tulokset osoittavat, että pääomasijoittajien tukemat annit tuottavat positiivisia epänormaaleja tuottoja muihin listautumisanteihin sekä S&P 500 indeksiin nähden ensimmäisen vuoden aikana. Tämä positiivinen kehitys ei kuitenkaan toteudu johdonmukaisesti pidemmillä ajanjaksoilla tai kaikkiin verrokkeihin nähden. Tutkituista tekijöistä pääomasijoittajan maineella, omistuksen kestolla, sekä kirjanpidon luotettavuudella on vahva positiivinen vaikutus yrityksen osakekurssin kehitykseen. Pääomasijoittajan omistusosuuden koolla ei kuitenkaan tulosteni perusteella ole merkittävää vaikutusta. en
dc.format.extent 54
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Performance of buyout-backed initial public offerings: Evidence from the United States en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Rahoituksen laitos fi
dc.contributor.department Department of Finance en
dc.subject.keyword listautumisanti
dc.subject.keyword pääomasijoittaminen
dc.subject.keyword velkarahoitteinen yritysosto
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083672
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Rahoitus fi
dc.programme.major Finance en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon tuotto
dc.subject.helecon rate of return
dc.subject.helecon stock markets
dc.subject.helecon osakemarkkinat
dc.ethesisid 14636
dc.date.dateaccepted 2014-07-02
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account