OYL:n mukaisen velkojiensuojan toteutuminen osakeyhtiön varojenjaossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Heikkilä, Minni
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:51Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21363
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkastellaan osakeyhtiölain mukaista velkojiensuojaa. Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää millaisen suojan osakeyhtiölain mukainen velkojiensuojajärjestelmä antaa osakeyhtiön velkojille erityisesti yhtiön varojenjakotilanteessa. Osakeyhtiölain varojenjakosäännökset muodostavat siten tutkimuksen keskeisen lähtökohdan. Tavoitteeseen pääsemiseksi tutkimuksessa on perehdytty perusteellisesti osakeyhtiölain velkojiensuojan pääpiirteisiin ja niiden taustalla vaikuttaviin osakeyhtiölain periaatteisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty velkojiensuojan ytimeen eli varojenjaon maksukykysäännökseen (OYL 13:2) ja sen sisällön määrittämiseen. Tarkastelun kohteena on ollut myös hallituksen huolellisuusvelvollisuuden merkitys osakeyhtiön varojenjakotilanteessa. Osakeyhtiölain mukainen velkojiensuoja on vahvistunut maksukykysäännöksen myötä. Maksukykyisyystestin laiminlyömiseen on liitetty varojen palautusvelvollisuus sekä johdon potentiaalinen vahingonkorvausvastuu ja rangaistavuus, jotka osaltaan parantavat velkojien asemaa. Tutkimus osoitti kuitenkin, että osakeyhtiön ja velkojan näkökulmasta maksukykysäännöksen tulkintaan liittyy monia ongelmia säännöksen määrittelemättömyyden ja epäselvyyden vuoksi. Maksukykysäännöksen käytännön soveltamisesta ei ole vielä syntynyt oikeuskäytäntöä, josta olisi mahdollista saada tulkinta-apua ongelmatilanteisiin. Tutkimus osoitti, että maksukykysäännöksen sisällön täsmentäminen olisi tärkeää, sillä se selkeyttäisi yhtiöiden johdon vastuuta maksukykyarvioinnin suorittamisessa ja vahvistaisi yhtiöiden sidosryhmien asemaa. Tutkimuksessa esitetään maksukykysäännökseen tarkentavia muutosehdotuksia, joiden myötä maksukykysäännöksen soveltaminen selkiintyisi ja velkojiensuoja vahvistuisi. Muutosehdotukset eivät kuitenkaan tiukentaisi varojenjaon perusteita, eivätkä myöskään asettaisi kohtuuttomia vaatimuksia maksukyvyn arvioinnille. Tutkimuksessa on käytetty lähdeaineistona osakeyhtiön velkojiensuojaan ja varojenjakoon liittyvää oikeustieteellistä kirjallisuutta, asiantuntijakirjoituksia, artikkeleja ja lainsäädäntöaineistoa. fi
dc.format.extent 105
dc.language.iso fi en
dc.title OYL:n mukaisen velkojiensuojan toteutuminen osakeyhtiön varojenjaossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword osakeyhtiö
dc.subject.keyword velkojiensuoja
dc.subject.keyword varojenjako
dc.subject.keyword maksukyky
dc.subject.keyword maksukyvyttömyys
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083577
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.programme.major Business Law en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon osakeyhtiöt
dc.subject.helecon joint stock companies
dc.subject.helecon lainsäädäntö
dc.subject.helecon legislation
dc.subject.helecon likviditeetti
dc.subject.helecon liquidity
dc.subject.helecon maksuvalmius
dc.subject.helecon corporate liquidity
dc.subject.helecon velat
dc.subject.helecon debt
dc.ethesisid 14541
dc.date.dateaccepted 2014-02-07
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account