Mindfulnessilla työhyvinvointia? Analyysi mindfulnessharjoittelukokeilusta yritysorganisaatiossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Johansson, Mari
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:50Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:50Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21361
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITE Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kuinka mindfulnessinterventio kannattaisi yritysorganisaatiossa toteuttaa ja millaisia mahdollisia subjektiivisia vaikutuksia mindfulnessharjoittelulla on. Tutkielmassa keskitytään kuvaamaan mindfulnessia ilmiönä ja mahdollisena keinona vaikuttaa työhyvinvointiin. Erityisesti stressillä on osoitettu olevan monia epäsuotuisia vaikutuksia terveyteen ja mindfulnessharjoittelua voidaan käyttää yhtenä stressinhallinnan välineenä. Mindfulnessia on tutkittu paljon ja sen terveyttä edistävästä vaikuttavuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä. Mindfulnessia ei sen sijaan ole vielä juurikaan tutkittu työorganisaatiokontekstissa. TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO Työpaikallamme organisoitiin mindfulnesshanke syksyllä 2013. Hankkeen kohderyhmää olivat yrityksemme nuoret, vaativaa asiantuntijatyötä tekevät henkilöt. Hanke koostui asiantuntijaluennosta sekä pienryhmäharjoittelusta. Ryhmä kokoontui harjoittamaan mindfulnessia kolme kertaa neljän viikon aikana. Tämän tutkielman aineisto koostuu tähän hankkeeseen aktiivisesti osallistuneista viidestä henkilöstä. Tutkimusongelman luonteen vuoksi tutkimusmenetelmäksi on valittu teemahaastattelut. Tutkimusaineisto koostuu näiden haastatteluiden litterointimateriaalin lisäksi mindfulnesshankkeen vetäjän haastattelusta. KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että yritysorganisaatio on mindfulnessharjoittelukontekstina erityinen ja siinä on otettava huomioon muutamia seikkoja. Organisaation kulttuuri tulee huomioida esimerkiksi hankkeen markkinoinnissa. Lisäksi organisaation tulee tarjota riittävä tuki harjoittamiselle. Tuella tarkoitetaan harjoittelemisen tekemistä mahdollisimman helpoksi sekä esimerkiksi johdon esimerkkiä tai muuta roolimallinnusta. Toisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että osallistujat eivät kokeneet neljän viikon harjoittelun tuoneen suuria muutoksia hyvinvointiinsa. Sen sijaan oli löydettävissä vaikuttavuutta, jotka nimesin välittömiksi ja välillisiksi vaikutuksiksi. Välittömät vaikutukset viittaavat niihin huomioihin, joita osallistujat tekivät joko harjoittamisen aikana tai välittömästi sen jälkeen (esimerkiksi rentoutuminen). Välillisellä vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että mindfulnessharjoitteluun tutustuminen lisäsi osallistujien uskoa mindfulnessiin sekä sen mahdolliseen hyödynnyspotentiaaliin esimerkiksi johtamisessa. fi
dc.format.extent 57
dc.language.iso fi en
dc.title Mindfulnessilla työhyvinvointia? Analyysi mindfulnessharjoittelukokeilusta yritysorganisaatiossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword mindfulness
dc.subject.keyword työhyvinvointi
dc.subject.keyword stressi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083575
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.programme.major Organization and Management en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon hyvinvointi
dc.subject.helecon well-being
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon terveystalous
dc.subject.helecon health economics
dc.ethesisid 14539
dc.date.dateaccepted 2014-05-02
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account