Venäjän talouskriisin vaikutus kahdeksan suomalaisyhtiön liiketoimintaan ja strategiaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Hellström, Jussi
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:49Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:49Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21350
dc.description.abstract Tässä työssä tutkin vuonna 2014 Venäjällä käynnissä olevan talouskriisin vaikutuksia kahdeksaan suomalaisyhtiöön. Yhtiöt muodostavat neljä paria, joilla on jokin liiketoiminnan kannalta keskeinen yhdistävä tekijä. Parien muodostaminen helpottaa yhtiöiden vertailua. Kohdeyhtiöt harjoittavat Venäjällä laajamittaista liiketoimintaa ja saavat sieltä merkittävän osuuden liikevaihdostaan. Tulevaisuuden kasvun kannalta Venäjän liiketoiminnat ovat strategiassa useimmilla jopa keskeisimmässä roolissa. Tutkimuksen aineistona olen käyttänyt laajasti kohdeyrityksistä aikavälillä 2013-5/2014 julkaistua uutisointia, lehtijuttuja sekä yhtiön omaa raportointia. Aiheen ajankohtaisuuden ja jatkuvan kehittymisen vuoksi kyseistä ainestoa käyttämällä sain hankittua parhaan kokonaiskuvan tutkimuksen kohteista, sekä vastattua parhaiten tutkimuskysymyksiin. Tutkimushetkellä aiheesta ei ainakaan vielä ole saatavilla esimerkiksi muuta akateemista tutkimustietoa. Tutkimuksessa pyrin ensinnäkin selvittämään, ovatko kohdeyritykset joutuneet muuttamaan strategiaansa talouskriisin seurauksena. Toiseksi tutkin kriisin vaikutuksia kohdeyritysten liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Lisäksi suoritan vertailua vuoden 1998 ja 2014 kriisien välillä. Vertailen mm. kohdeyhtiöiden reagointitapoja näiden kahden kriisin kesken. Tutkimuksessa pyrin myös selvittämään, tuliko Venäjän talouskriisi yllätyksenä ja olivatko yhtiöt osanneet varautua näin voimakkaan kriisin mahdollisuuteen. Olen tutkimuksessani havainnut, että kaikki kohdeyhtiöt kärsivät Venäjällä ruplan arvon laskun aiheuttamasta ostovoiman heikkenemisestä, joka on johtanut maassa kysynnän laskuun. Lisäksi kohdeyhtiöt kärsivät ruplan heikkenemisestä muuntaessaan ruplamääräisen liikevaihdon- ja voiton euromääräiseksi. Olen myös havainnut, että kriisillä on ollut vähintään pieniä vaikutuksia yhtiöiden strategioihin. Yhtiöt ovat parhaillaan odottavalla kannalla sen suhteen, mihin suuntaan kriisi kehittyy ja joudutaanko sen seurauksena vielä muuttamaan strategioita lisää. Kaikki kohdeyhtiöt jakavat näkemyksen, että mahdolliset talouspakotteet lännen ja Venäjän välillä olisivat erittäin haitallisia liiketoiminnan kannalta. Vaikuttaa siltä, että talouskriisi on iskenyt eri tavoin eri toimialojen yhtiöihin. Eniten ovat kärsineet vähittäismyyntiä harjoittavat yritykset. Toistaiseksi melko vähillä seurauksilla yrityspareistani ovat selviytyneet rakennus- ja energiasektori sekä valmistustoimintaa Venäjällä harjoittava parivaljakko. Tutkimuksessa muodostui sellainen näkemys, etteivät kohdeyhtiöt olleet kovin hyvin varautuneet näin syvän talouskriisin toteutumiseen Venäjällä. fi
dc.format.extent 78
dc.language.iso fi en
dc.title Venäjän talouskriisin vaikutus kahdeksan suomalaisyhtiön liiketoimintaan ja strategiaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword Venäjä
dc.subject.keyword strategia
dc.subject.keyword talouskriisi
dc.subject.keyword rupla
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083564
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.programme.major Organization and Management en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon idänkauppa
dc.subject.helecon eastern trade
dc.subject.helecon Venäjä
dc.subject.helecon Russia
dc.subject.helecon talouskriisi
dc.subject.helecon economic crisis
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon Suomi
dc.subject.helecon Finland
dc.ethesisid 14528
dc.date.dateaccepted 2014-12-05
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account