Henkilöstötoimintoa ulkoistamassa - Tapaustutkimus henkilöstöammattilaisten työn ulkoistuksesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lehtonen, Joonas
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:48Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:48Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21341
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ulkoistetun HR-henkilöstön odotuksia ulkoistustilanteessa. Tutkimuksen toteutin Suomalaisessa henkilöstötyön palveluja ja ratkaisuja tarjoavassa yrityksessä. Empiirisen aineiston keräsin haastattelemalla yritykseen ulkoistuksen kautta tulleita henkilöstötyön ammattilaisia. Haastattelujen avulla selvitin heidän kokemuksiaan ulkoistuksesta ja ulkoistuksessa syntyneitä positiivisia ja negatiivisia odotuksia. Tutkielman viitekehyksessä kuvataan henkilöstötoiminnon ulkoistusta yleensä, keskittyen erityisesti ulkoistettavan henkilöstön näkökulmaan. Henkilöstön odotusten lisäksi pohditaan myös odotusten syntyyn mahdollisesti vaikuttaneita syitä. Tutkimuksen keskeisin löydös oli, että ulkoistetut työntekijät suhtautuivat ulkoistukseen pääosin positiivisesti. He odottivat ulkoistuksen vaikuttavan positiivisesti työ uraan ja uskoivat sopeutuvansa uuteen organisaatioon hyvin. Positiivisiin odotuksiin vaikuttaviksi tekijöiksi haastateltavat mainitsivat siirtymisen yhdessä työtovereiden kanssa, sekä positiivisen kuvan uudesta työnantajasta. Negatiivisista odotuksista haastatteluissa mainittiin pelko töiden loppumisesta, sekä ulkoistuksen negatiiviset taloudelliset vaikutukset. fi
dc.format.extent 63
dc.language.iso fi en
dc.title Henkilöstötoimintoa ulkoistamassa - Tapaustutkimus henkilöstöammattilaisten työn ulkoistuksesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword henkilöstöjohtaminen
dc.subject.keyword ulkoistus
dc.subject.keyword henkilöstötyön ulkoistus
dc.subject.keyword henkilöstön näkökulma ulkoistuksessa
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083555
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.programme.major Organization and Management en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon ulkoistaminen
dc.subject.helecon outsourcing
dc.subject.helecon asenteet
dc.subject.helecon attitudes
dc.ethesisid 14519
dc.date.dateaccepted 2014-11-28
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account