Learning Centre

Riskiretoriikat suomalaisissa yrityksessä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Brunou, Jyri
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:46Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:46Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21326
dc.description.abstract Riskienhallinta on viimeaikaisten tapahtumien johdosta noussut erittäin ajankohtaiseksi ja keskustelluksi aiheeksi. Tutkielmassa tutkitaankin yritysten suurimpia riskejä, syitä riskienhallinnan aloittamiselle sekä syitä erilaisiin riskiretoriikkoihin suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksen yrityksiksi valittiin suomalaisia monialayrityksiä, joilla kaikilla on kokonaisvaltainen riskienhallinta toiminnassa. Tutkimuksen kirjallisuusosiossa tutustutaan tarkemmin riskien määrittelyyn, niiden eri luokittelutapoihin, riskienhallintaan sekä hieman niiden historiaan. Kirjallisuusosiossa tutustutaan myös riskienhallinnan eri tapoihin, mutta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on tämän hetken suosituin tapa hoitaa riskienhallinta tarvittavalla tasolla. Tämän hetken maailmassa muutos on yksi suurimmista riskeistä ja tutkimuksessa sivutaan myös tätä aihetta lyhyesti. Yksi muutosriski kun on myös riskienhallinnan aloittaminen. Tutkimuksen empiriassa syvennytään neljän suomalaisen yrityksen - Itellan, Keskon, Metson ja Neste Oilin - suurimpiin riskeihin, riskienhallintaan, syihin riskienhallinnan aloittamiselle sekä riskiretoriikkoihin. Lähteinä käytetään yritysten omia julkisia tietoja, kuten osavuosi- ja vuosikatsauksia, sekä artikkeleita eri aikakausilehdistä. Lisäksi tutkimuksessa haastatellaan yhden yrityksistä yritysturvallisuus- ja riskienhallintajohtajaa, jolloin päästään hieman syvemmälle yrityksen riskienhallinnan ideologiaan ja syihin. Yhtäläisyyksien ja erojen löytämiseksi tutkimuksessa jaetaan yritykset kahteen osioon: palvelualan ja teollisuuden alan yrityksiin. Ensiksi tutkitaan eroja ja yhtäläisyyksiä alojen sisällä ja sitten niiden kesken. Keskeisimmät syyt riskienhallinnan aloittamiselle ovat pelko toiminnan keskeytymisestä sekä suurista tappioista. Kohdeyritysten toiminnan laajuuden vuoksi kokonaisvaltainen riskienhallinnan valitseminen on ollut lähestulkoon ainoa ratkaisu, jotta riskienhallinnalle asetetut tavoitteet saadaan täytetyksi. Suurimpien riskien erot löytyvät luonnollisesti yritysten alojen eroista. Teollisuusalalla vahinkoriskit ovat luonnollisesti suurimpia riskejä, kun taas palvelualalla suurimmat riskit keskittyvät henkilöihin ja heidän toimintaansa. Tämä myös selittää suurimmat erot yritysten riskiretoriikoissa. Myös riskienhallinnan historia yrityksen toimialalla vaikuttavat vahvasti tapaan puhua riskeistä ja riskienhallinnasta. fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Riskiretoriikat suomalaisissa yrityksessä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword riskienhallinta
dc.subject.keyword riskiretoriikka
dc.subject.keyword kokonaisvaltaisuus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083540
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Liikkeenjohdon systeemit fi
dc.programme.major Management Science en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon riski
dc.subject.helecon risk
dc.subject.helecon riskienhallinta
dc.subject.helecon risk management
dc.subject.helecon yritykset
dc.subject.helecon companies
dc.ethesisid 14504
dc.date.dateaccepted 2013-02-11
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 14504


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse