Euroopan unionin virastojen tarkastustyön ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudet

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Kylänpää, Tuomas
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21311
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoite Tutkimuksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia ja haasteita Euroopan unionin virastojen tarkastuksen ulkoistamisessa yksityisen sektorin tarkastusyhteisöille. Nykyisellään Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimii Euroopan unionin virastojen tarkastajana. Lähdeaineisto Lähdeaineisto koostuu julkisen sektorin tarkastukseen, ulkoistamiseen ja tilintarkastajien väliseen yhteistyöhön liittyvästä kirjallisuudesta, artikkeleista ja muista julkaisuista. Tilintarkastuksen standardeista tarkastelun alla ovat etenkin julkisen sektorin tarkastukseen liittyvät ISA (IFAC) ja ISSAI (INTOSAI) sekä niiden soveltamisohjeet EU:n budjetin tarkastustyössä. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu haastattelemalla EU:n julkisen sektorin tarkastukseen perehtyneitä henkilöitä. Tutkimuksen menetelmä Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan teemahaastatteluilla. Teemahaastattelut sopivat tutkimusmenetelmäksi, koska niiden avulla päästään perehtymään syvällisesti tutkimuksen tavoitteen kannalta relevantteihin teemoihin. Haastatteluiden avulla saadaan asiantuntijoiden näkemys tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rinnalle. Haastatteluiden johdosta tutkimuksen tulokset saavat tarkennusta ja uskottavuutta. Tulokset Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä Euroopan unionin virastojen tarkastuksen ulkoistamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja asettamiin haasteisiin. Ulkoistamisen mahdollisuuksista merkittävimmiksi nousevat tarkastusresurssien joustavuuden lisääntyminen, mahdollisuus kustannussäästöihin ja tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuus allokoida omia tarkastusresurssejaan kokonaisvaikuttavuudeltaan keskeisempiin tarkastustehtäviin. Ulkoistamisen haasteina esille nousivat ulkoistamisen vaikutukset EU:n virastojen tarkastustoiminnan kontrolloimiseen, virastojen toiminnan vertailtavuuteen ja ulkoisen tarkastuksen laatuun. Ulkoistamisen käytännön toteuttaminen erottui haastavuutensa vuoksi merkittävänä tekijänä tutkimuksen tavoitteeseen vastattaessa. Siinä merkittävimpinä haasteina on tilintarkastustahojen välisen yhteystyön organisointi sekä tarkastusyhteistyökumppanin perehdyttämiseen ja valintaan liittyvät kysymykset. fi
dc.format.extent 79
dc.language.iso fi en
dc.title Euroopan unionin virastojen tarkastustyön ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudet fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword Euroopan unioni (EU)
dc.subject.keyword Euroopan unionin virastot
dc.subject.keyword tilintarkastus
dc.subject.keyword julkisen sektorin tilintarkastus
dc.subject.keyword tarkastusyhteistyö
dc.subject.keyword ulkoistaminen
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083525
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon tilintarkastus
dc.subject.helecon auditing
dc.subject.helecon ulkoistaminen
dc.subject.helecon outsourcing
dc.subject.helecon julkinen hallinto
dc.subject.helecon public administration
dc.subject.helecon EU
dc.subject.helecon EU
dc.ethesisid 14489
dc.date.dateaccepted 2013-06-11
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account