Kuntobonuksen liiketaloudelliset hyödyt Case: Ravintola-alan yritys

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Siirtola, Eeva
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21309
dc.description.abstract Tämän tutkielman tavoitteena oli tutkia, hyötyykö case-yritys kuntobonusjärjestelmästään. Tarkastelunäkökulmina olivat sairauspoissaolot, terveydenhoitokulut, henkilöstön työhyvinvointi, yritysimago sekä henkilöstön rekrytointi ja sitoutuneisuus. Jotta pystyttiin tutkimaan, onko kuntobonuksella todella vaikutusta yritysnäkökulmiin, oli myös tutkittava kuntobonusten vaikutus henkilöstön elämäntapoihin. Elämäntavat oli rajattu liikunta-aktiivisuuteen ja tupakointiin. Tutkielmassa selvitettiin myös case-yrityksen kuntobonusjärjestelmän taustat, tavoitteet ja nykytila. Case-yrityksenä toimi suomalainen ravintola-alalla toimiva yritys, jolla on ollut kuntobonusjärjestelmä käytössään noin kymmenen vuotta. Aineisto kuntobonuksen vaikutuksesta henkilöstön elämäntapoihin kerättiin henkilöstölle teetettävän Internet-kyselyn avulla. Kyselyä käytettiin myös tutkittaessa kuntobonuksen vaikutusta yritysimagoon, työhyvinvointiin sekä henkilöstön rekrytointiin ja sitoutuneisuuteen. Aineisto kuntobonuksen vaikutuksesta case-yrityksen sairauspoissaoloihin ja terveydenhoitokuluihin saatiin yrityksen sisäisistä järjestelmistä. Aineistot analysoitiin pääasiassa tilastollisin menetelmin. Analysointimenetelmänä elämäntavoissa, yritysimagossa, työhyvinvoinnissa, rekrytoinnissa ja sitoutuneisuudessa käytettiin pääasiassa histogrammeja ja yhden otoksen keskiarvotestiä. Kuntobonuksen vaikutusta sairauspoissaoloihin ja terveydenhoitokuluihin analysoitiin pääasiassa Spearmanin korrelaatioanalyysillä. Tutkimustulosten mukaan kuntobonuksella ei näyttäisi olevan vaikutusta sairauspoissaoloihin tai terveydenhoitokuluihin. Tutkimustulosten perusteella kuntobonus parantaa jonkin verran henkilöstön työhyvinvointia. Sen sijaan vahvempaa näyttöä on siitä, että kuntobonus parantaa yritysimagoa. Tällä ei kuitenkaan ole positiivista vaikutusta henkilöstön rekrytointiin tai sitoutumiseen. Tutkimustulokset antavat näyttöä myös siitä, että kuntobonuksella on positiivinen vaikutus osan henkilöstön elämäntapoihin. fi
dc.format.extent 74
dc.language.iso fi en
dc.title Kuntobonuksen liiketaloudelliset hyödyt Case: Ravintola-alan yritys fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword kuntobonus
dc.subject.keyword motivaatio
dc.subject.keyword elämäntavat
dc.subject.keyword liikunta
dc.subject.keyword tupakointi
dc.subject.keyword sairauspoissaolot
dc.subject.keyword terveydenhoitokulut
dc.subject.keyword työtyytyväisyys
dc.subject.keyword imago
dc.subject.keyword rekrytointi
dc.subject.keyword sitoutuneisuus
dc.subject.keyword rahapalkkio
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083523
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon liiketalous
dc.subject.helecon business economics
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.subject.helecon motivaatio
dc.subject.helecon motivation
dc.subject.helecon elämäntapa
dc.subject.helecon way of life
dc.subject.helecon terveystalous
dc.subject.helecon health economics
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.ethesisid 14487
dc.date.dateaccepted 2013-06-17
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account