Learning Centre

Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutukset

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Varhimo, Marjo
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:45Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21307
dc.description.abstract Biopolttoaineiden ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulee huomioida niiden aiheuttamat kasvihuonepäästöt koko niiden elinkaaren ajalta. Biopolttoaineiden ympäristöhyötyjä on kyseenalaistettu niiden tuotannon ympäristövaikutuksen takia. Biopolttoainetuotannosta aiheutuvat päästöt ovat seurausta biopolttoainetuotannon maankäyttöä lisäävästä vaikutuksesta, joka uhkaa lisätä viljelysalueiden kysyntää merkittävästi. Biopolttoaineiden maankäytön muutoksen vaikutuksista on useita aikaisempia tutkimuksia, joiden tuloksissa ilmenee huomattavia eroja. Tarkastelen tutkielmassani erityisesti biopolttoaineiden ympäristövaikutusten tutkimiseen suunniteltuja yleisen tasapainon malleja. Tavoitteenani on malleja vertailemalla selvittää kriittiset tekijät, jotka selittävät eroja tutkimustulosten välillä. Tutkimukseni on toteutettu kirjallisuuskatsauksena alan aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimukseni perusteella biopolttoaineiden ympäristövaikutukset riippuvat ennen kaikkea siitä, mikä maankäytön muutoksen kohteena olevan maa-alueen alkuperäinen käyttömuoto on ollut. Jos viljelyalueiden määrää lisätään metsiä hakkaamalla, on ympäristövaikutus huomattavasti suurempi verrattuna siihen, että maankäyttöä lisättäisiin muuttamalla savanni- ja laidunalueita viljelysalueiksi. Tutkimuksissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota maantarjontafunktion muotoon sekä joustokertoimiin käyttämättömien ja käytössä olevien maa-alueiden välillä. Biopolttoaineiden tulevaisuuden kannalta merkittäväksi tekijäksi nousee teknologian kehityksen, mikä vaikuttaa suurelta osin niiden ympäristövaikutuksiin. fi
dc.format.extent 79
dc.language.iso fi en
dc.title Yleisen tasapainon mallien vertailu: Biopolttoainemandaattien ympäristövaikutukset fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword ensimmäisen ja toisen sukupolven biopolttoaineet
dc.subject.keyword biopolttoainemandaatit
dc.subject.keyword yleisen tasaopainon malli
dc.subject.keyword substituutiojousto funktio
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083521
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.programme.major Economics en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon bioteknologia
dc.subject.helecon biotechnology
dc.subject.helecon polttoaineet
dc.subject.helecon fuels
dc.subject.helecon ympäristöjohtaminen
dc.subject.helecon environmental management
dc.ethesisid 14485
dc.date.dateaccepted 2013-06-05
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 14485


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics