Learning Centre

Tuoteinnovaatioiden mittaaminen suomalaisissa elintarvikealan yrityksissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Helaniemi, Sakari
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:44Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21305
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkielman tavoitteena on selvittää, miten suomalaiset elintarvikealan yritykset määrittelevät tuoteinnovaation ja mitä tuoteinnovaatiomittareita suomalaiset elintarvikealan yritykset hyödyntävät johdon raportoinnissa. Tarkoituksena on myös selvittää, miksi yritys on valinnut tietyt tuoteinnovaatiomittarit ja onko yrityksen strategialla vaikutusta tuoteinnovaatiomittareiden valintaan. Tutkielma hyödyttää erityisesti elintarvikeyrityksiä niiden suunnitellessa käytettäviä tuoteinnovaatiomittareita ja harkitessa, miten saada mittareista paras mahdollinen tieto käyttöön. Tutkielma tuo myös tietoa suomalaisten elintarvikealan yritysten käyttämistä tuoteinnovaatiomittareista ja niihin liittyvistä tavoitteista tieteelliselle yhteisölle. Tutkimusmenetelmä Tutkimuksen tutkimusote on kvalitatiivinen ja tutkimusstrategiaksi on valittu casetutkimus eli tapaustutkimus. Tutkimuksen aineisto on kerätty käyttäen hyväksi puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Tutkimuksen kohteiksi valittiin kymmenen suurinta suomalaista elintarvikeyritystä vuoden 2010 liikevaihdon perusteella, joilla on tuotantoa ja tuotekehitystä Suomessa. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena kuudessa eri haastattelupyynnön hyväksyneessä yrityksessä kevään 2012 aikana. Tutkimuksen tulokset Tuoteinnovaatioiden määrittelyssä merkittävimpinä asioina havaittiin olevan tuotteen ikä ja tuotteen innovatiivisuuden aste yritykselle. Näiden lisäksi tutkimusyritysten laskentajärjestelmillä ja tuotenumero-käytännöllä havaittiin olevan merkittävä vaikutus yritysten tuoteinnovaatioiden määrittelyssä ja mittaamisessa. Yritykset jaottelevat tuoteinnovaationsa käytännössä kolmeen kategoriaan: vähäisiin tuoteinnovaatioihin, merkittäviin tuoteinnovaatioihin ja täysin uusiin tuoteinnovaatioihin. Yritykset mittasivat täysin uusia tuoteinnovaatioita ja merkittäviä tuoteinnovaatioita selkeästi aktiivisemmin kuin vähäisiä tuoteinnovaatioita. Uusissa tuotteissa yritykset käyttivät mittauksessa usein laajempaa mittaristoa, kun taas vähäisempien uudistusten seuranta oli heikompi. Yleisimmät tuoteinnovaatiomittarit tutkimusyrityksissä olivat asiakasnäkökulmasta asiakashyväksyntä ja liikevaihtotavoitteen saavuttaminen, taloudellisesta näkökulmasta tulos ja katetavoitteiden saavuttaminen sekä teknisestä näkökulmasta laatuvaatimusten saavuttaminen, jota pidettiin elintarvikeyrityksissä liiketoiminnan perusedellytyksenä. Koko yritystasolla yleisimpänä tuoteinnovaatiomittarina oli uusien tuotteiden prosenttiosuus myynnistä. Yrityksen strategisilla valinnoilla ei havaittu olevan selkeää vaikutusta mittareiden valinnassa. Selkein kehityskohta tutkimusyritysten tuoteinnovaatiomittareissa havaittiin kehityskustannusten ja siihen liittyvien investointien tuottoprosentti- ja investoinnin fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Tuoteinnovaatioiden mittaaminen suomalaisissa elintarvikealan yrityksissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword tuotekehitys
dc.subject.keyword mittarit
dc.subject.keyword elintarviketeollisuus
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083519
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.programme.major Accounting en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon elintarviketeollisuus
dc.subject.helecon food industry
dc.subject.helecon tuotteet
dc.subject.helecon products
dc.subject.helecon innovaatiot
dc.subject.helecon innovations
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon mittarit
dc.subject.helecon ratings
dc.ethesisid 14483
dc.date.dateaccepted 2013-06-16
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 14483


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics