Irtisanomisen palkkavaikutus kansainvälisessä vertailussa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Utti, Irene
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:13Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:13Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/212
dc.description.abstract HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Kansantaloustieteen laitos, 3.5.2009 pro gradu –tutkielma Irene Utti IRTISANOMISEN PALKKAVAIKUTUS KANSAINVÄLISESSÄ VERTAILUSSA Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään irtisanomisesta aiheutuvaa palkkavaikutusta eri maissa. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on havainnollistaa keitä irtisanotut työntekijät ovat, minkälainen vaikutus irtisanomisella on palkkaan, sekä selvittää minkälaisista tekijöistä palkanmuutoshavaintojen erot eri maiden välillä johtuvat. Tutkimuksen toteutustapana käytetään irtisanottujen työntekijöiden ominaisuuksien ja irtisanomisen palkkavaikutuksen selvittämisen osalta kirjallisuuskatsausta. Palkanmuutosta koskevien erojen selittäviä tekijöitä selvitetään meta-regressioanalyysin avulla. Analyysin aineistona on 25 irtisanomisen palkkavaikutusta koskevaa tutkimusta viidestätoista eri maasta. Näiden perusteella on koottu poikkileikkausaineisto, joka kattaa kaikkiaan 143 havaintoa. Irtisanottujen työntekijöiden tarkastelu osoittaa, että työntekijöiden ominaisuuksissa ei ole merkittäviä eroja eri maissa toteutettujen tutkimusten välillä. Irtisanottujen on havaittu olevan keskimäärin nuorempia, matalammin koulutettuja ja heidän työuransa on ollut lyhyt. Toinen tutkimuksen keskeinen tulos on, että irtisanotuksi tulemisella on huomattava negatiivinen vaikutus uudelleentyöllistyneiden palkkoihin Yhdysvalloissa. Muiden tarkasteltavien maiden tuloksissa on kuitenkin huomattavaa vaihtelua. Regressioanalyysin perusteella havainnoissa esiintyvää vaihtelua voidaan tutkimusmaan lisäksi selittää sillä, mitä aikakautta alkuperäinen tutkimus koskee ja minkälainen on tutkimusmaan tulojakauma. Myös tutkijan alkuperäisten havaintojen muodostamiseen käyttämällä aineistotyypillä on vaikutusta havaittuun vaihteluun. Lisäksi eri maista saatujen havaintojen eroja voidaan selittää sillä, käytetäänkö alkuperäisessä aineistossa pelkästään nopeasti työllistyneitä ja kokoaikaisia työntekijöitä, vai huomioidaanko myös työttömäksi jäävien kokemukset. fi
dc.format.extent 80
dc.language.iso fi en
dc.title Irtisanomisen palkkavaikutus kansainvälisessä vertailussa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.contributor.department Kansantaloustieteen laitos fi
dc.subject.keyword irtisanominen
dc.subject.keyword palkkavaikutus
dc.subject.keyword meta-regressioanalyysi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151124
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Economics en
dc.programme.major Kansantaloustiede fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon kansantaloustiede
dc.subject.helecon economics
dc.subject.helecon irtisanominen
dc.subject.helecon giving notice
dc.subject.helecon palkka
dc.subject.helecon pay
dc.subject.helecon työntekijät
dc.subject.helecon workers
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon kansainvälinen
dc.subject.helecon international
dc.ethesisid 12080
dc.date.dateaccepted 2009-05-08
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account