Kaivosomaisuuden pantti- ja muut vakuusoikeudet: Varallisuusoikeudellinen tutkimus vakuuskäytön edellytyksistä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Tikkanen, Tuomas
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:43Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:43Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21292
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää malminetsintä- ja kaivoslupiin perustuviin oikeuksiin ja vastaaviin aiempiin oikeuksiin (valtaus- ja kaivosoikeudet) kohdistuvien panttioikeuksien (kaivospanttioikeudet) kohteeseen, perustamiseen ja rahaksi muuttamiseen (realisointiin) sekä toisaalta panttioikeuksien siirtoon ja pysyvyyteen eri tilanteissa liittyvien oikeusnormien sisältöä. Toissijaisena tavoitteena on selvittää niiden oikeusnormien sisältöä, jotka sääntelevät asianomaisella malminetsintä- tai kaivosalueella taikka kaivoksen apualueella sijaitsevan ja toiminnanharjoittajalle tyypillisesti kuuluvan muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden (muu kaivosomaisuus) vakuuskäyttöä. Keskeinen kysymys tältä osin on, (i) mahdollistavatko asianomaiset normit tällaisen vakuuskäytön ja (ii) muodostavatko muu kaivosomaisuus ja kaivospanttioikeuden alaiset oikeudet myös vakuuskäyttömielessä taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, jolloin koko omaisuuteen voidaan perustaa erilaisia esinevakuusoikeuksia ja tällaiset vakuusoikeudet tarvittaessa realisoida niin, että toiminnan harjoittamiseksi tarvittava kaivosomaisuus päätyisi kokonaisuutena yhdelle tai yhdessä toimiville tahoille. LÄHDEAINEISTO Aineisto koostuu soveltuvista säädöksistä ja niiden esitöistä, julkaistuista oikeustapauksista sekä keskeisestä varallisuusoikeudellisesta ja muusta oikeuskirjallisuudesta. TULOKSET Uuden kaivoslainsäädännön mukainen kaivospanttioikeuden sääntely on huomattavasti aikaisempaa yksityiskohtaisempaa ja ennustettavampaa, mikä on johtanut kaivospanttioikeuden tosiasiallisen merkityksen ja käyttömahdollisuuksien lisääntymiseen. Näkemykseni mukaan kaivospanttioikeudessa on kysymys niin sanotusta turvaavasta tai pankkikelpoisesta vakuudesta, joka mahdollistaa tehokkaan suorituksen saannin pantatuista oikeuksista. Malminetsintä- ja kaivoshankkeiden rahoittajien vakuustarpeita ajatellen kaivospanttioikeutta voidaan yleisesti pitää erittäin tarpeellisena esinevakuusoikeutena, joka oikealla tavalla hyödynnettynä vaikuttanee myönteisesti hankkeiden rahoituksen ehtoihin ja saatavuuteen. Muun kaivosomaisuuden vakuuskäyttöä silmällä pitäen voimassa olevan oikeuden mukaiseen sääntelyyn liittyy kuitenkin eräitä haasteita, jotka tulevat esille erityisesti niissä tilanteissa, joissa malminetsintä- tai kaivostoimintaa harjoitetaan toisen omistamalla maa-alueella ja ilman kiinnityskelpoista vuokra- tai käyttöoikeutta samaan alueeseen. Myöskään laajemmin asiaa tarkastellen ei voida nähdäkseni katsoa, että kaivospanttioikeuden alaiset oikeudet ja muu kaivosomaisuus muodostaisivat vakuuskäyttömielessä taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. Tilanteen korjaaminen tältä osin edellyttäisi lainsäädännön muutoksia, joita ei ole kuitenkaan odotettavissa lähitulevaisuudessa. fi
dc.format.extent 95
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kaivosomaisuuden pantti- ja muut vakuusoikeudet: Varallisuusoikeudellinen tutkimus vakuuskäytön edellytyksistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword kaivosoikeus
dc.subject.keyword panttioikeus
dc.subject.keyword vakuusoikeus
dc.subject.keyword sivullissuoja
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083506
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.programme.major Business Law en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon kaivosteollisuus
dc.subject.helecon mining industry
dc.subject.helecon varallisuus
dc.subject.helecon wealth
dc.subject.helecon panttaus
dc.subject.helecon pledging
dc.subject.helecon oikeus
dc.subject.helecon law
dc.ethesisid 14470
dc.date.dateaccepted 2012-06-11
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account