Maatilan osakeyhtiöittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Pettersson, Harri
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:42Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21287
dc.description.abstract Maatilojen osakeyhtiöittäminen on verrattain uusi ilmiö, joka on yleistynyt 1990-luvulta alkaen. Maatalouden verotus perustuu maatilatalouden tuloverolakiin, (MVL) joka monessa mielessä poikkeaa elinkeinoverolaista (EVL) ja tuloverolaista (TVL). Maatilan verotuksessa korostuu tulolähdejako, jolla on vaikutusta sekä nettovarallisuuden määrittämisessä että tulojen ja menojen jaksotussäännöissä. MVL:n tärkein ero suhteessa EVL:iin on sen maksuperiaate. Siirtyminen yhtiömuotoon tapahtuu yleensä TVL 24 §:n mukaisena toimintamuodonmuutoksena, jolloin maatalous siirretään perustettavaan osakeyhtiöön ilman tuloveroseuraamuksia. TVL 24 §:n mukaiselle toimintamuodonmuutokselle on asetettu oikeuskäytännön valossa ankarampia kriteerejä kuin vastaavasti toimintamuodonmuutokselle elinkeinoverotuksessa. Muutos osakeyhtiöön voidaan myös esimerkiksi tehdä myös kauppana, jossa perustettava osakeyhtiö ostaa maatilan tai että maatila siirretään apporttina osakeyhtiöön. Maatilan osakeyhtiöittäminen voi johtaa voimakkaasti investoivilla tiloilla matalampaan kokonaisverorasitukseen. Nykyään viljanviljelyä harjoittavat tilat ovat huonossa asemassa johtuen peltomaan aliarvostuksesta nettovarallisuudessa. Monia maatalouden varoja ei myös oteta huomioon nettovarallisuudessa. Toisaalta velat vähennetään täysimääräisesti ja matala nettovarallisuus johtaa tuloksen verottamiseen ansiotulona. Osakeyhtiöittämisen hyödyt ovat suurimmat silloin kun omistajayrittäjä voi tyydyttää yksityistaloutensa rahatarpeet optimoidulla minimipalkalla ja pääomatulo-osingolla. Vahvan nettovarallisuuden omaavaa tilaa ei todennäköisesti kannata yhtiöittää, kun koko tulos on nettovarallisuuden perusteella pääomatuloa. Maatilan osakeyhtiöittämisen hyödyt ja haitat tulee aina arvioida tapauskohtaisesti ja tätä arviointia suorittaessa verotus on vain yksi kriteeri muiden joukossa. Maatilan osakeyhtiöittäminen on sinällään peruuttamaton toimi, koska osakeyhtiötä ei voida muuttaa toiseksi yritysmuodoksi vanhan osakeyhtiön purkautumatta verotuksessa. fi
dc.format.extent 86
dc.language.iso fi en
dc.title Maatilan osakeyhtiöittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.subject.keyword verotus
dc.subject.keyword taxation
dc.subject.keyword maatalous
dc.subject.keyword agriculture
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083501
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.programme.major Business Law en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon maatilatalous
dc.subject.helecon farming
dc.subject.helecon osakeyhtiöt
dc.subject.helecon joint stock companies
dc.subject.helecon maatalous
dc.subject.helecon agriculture
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.ethesisid 14465
dc.date.dateaccepted 2010-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account