Drivers of individual investors' mutual fund flow

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Mustonen, Olli
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:42Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:42Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21285
dc.description.abstract TUTKIMUKSEN TAVOITE Tutkimuksen tavoitteena on tutkia sijoittajien osto- ja myyntikäyttäytymistä sijoitusrahastoissa. Yritän löytää tekijät, jotka vaikuttavat sijoittajan myyntipäätökseen tai vastaavasti pitopäätökseen osakerahastoissa. Tämän lisäksi tutkin osakerahastoihin ensimmäistä kertaa sijoittavia sijoittajia euromääräisellä kuukausirahavirralla ja uusien sijoittajien määrällä kuukaudessa. TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT Tutkimusaineistona käytän tietoa suomalaisen vähittäispankin rahastoyhtiöstä. Aineisto koostuu nykyisistä rahasto-omistuksista sekä myydyistä rahastoista vuosina 1987-2010. Aineiston lisäksi sain rahastojen vertailuindeksit ja päiväkohtaiset rahastojen päätösarvot kyseisestä rahastoyhtiöstä. Menetelmissä seuraan edellistä tutkimusta, jossa logistisella regressiolla tutkitaan päätöstä myydä tai pitää rahasto monilla itsenäisillä muuttujilla. Ensimmäistä kertaa osakerahastoihin sijoittavia tutkitaan OLS regressiolla jossa riippuva muuttuja on kuukausittainen euromääräinen rahavirta ja uusien sijoittajien määrä kuukaudessa. TULOKSET Tulosten perusteella yksityissijoittajien ja yhteisösijoittajien päätöksiin vaikuttaa enemmän viimeaikainen hintakehitys kuin pitkäaikainen kurssikehitys. Molempien sijoittajaluokkien todennäköisyys myydä rahasto kasvaa, kun rahasto on noussut edellisinä päivinä. Vastaavasti kun rahastolla on negatiivisia tuottoja edellisiltä päiviltä, todennäköisyys myydä pienenee ja salkussa pitämisen todennäköisyys kasvaa. Dispositioefektiä ei löytynyt samassa merkittävyydessä kuin osakemarkkinatutkimuksissa. Ensikertaa sijoittavien rahavirta lisääntyy, kun historiallinen tuotto on korkeampi, mutta viimeaikainen positiivinen arvonkehitys vähentää rahavirtaa. Yhtenä selityksenä voi olla sijoittajien usko kurssien laskun seurauksena tapahtuvaan nousuun (paluu keskiarvoon). en
dc.format.extent 89
dc.language.iso en en
dc.title Drivers of individual investors' mutual fund flow en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.subject.keyword behavioral finance
dc.subject.keyword individual investor
dc.subject.keyword trading motivation
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083499
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Rahoitus fi
dc.programme.major Finance en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon sijoittajat
dc.subject.helecon investors
dc.subject.helecon sijoitukset
dc.subject.helecon investments
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon sijoitusrahastot
dc.subject.helecon investment funds
dc.subject.helecon behavioral finance
dc.subject.helecon behavioral finance
dc.ethesisid 14463
dc.date.dateaccepted 2010-10-06
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account