Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targets

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Pirttimäki, Pekka
dc.date.accessioned 2016-08-16T11:35:41Z
dc.date.available 2016-08-16T11:35:41Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21278
dc.description.abstract TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkielman tavoitteena on selvittää, poikkeavatko usean pääomasijoittajan muodostaman klu-bin ja yksittäisen pääomasijoittajan tekemän LBO-yrityskaupan ilmoitustuotot Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet Yhdysvaltojen markkinoille ja keskittymällä Euroopan markkinoihin pyrin luomaan uutta tutkimustietoa klubikauppojen vaikutuksesta ilmoitustuottoihin. Esitän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa relevantin kirjallisuuden LBO-yrityskauppoihin ja klubikauppoihin liittyen. LÄHDEAINEISTO JA METODOLOGIA Tutkimuksen aineisto perustuu Securities Data Company:n (SDC) yrityskauppatietokantaan. Valikoin tutkimuskysymyksen kohteena olevat julkisen ostotarjouksen kautta tapahtuneet yrityskaupat kaikkien vuonna 1998-2008 tapahtuneiden yrityskauppojen joukosta. Otos koostuu 216 Yhdysvaltain markkinoilla ja 143 Euroopassa tehdystä yrityskaupasta. Ilmoitustuottojen laskentaan käytettävä osakekurssiaineisto on haettu Thomson Datastream –tietokannasta. Käytän tutkimuksessa samaa metodologiaa kuin Officer, Ozbas ja Sensoy (2008), jotka ha-vaitsivat tutkimuksessaan Yhdysvaltain markkinoilla tilastollisesti merkittävän edullisemman hinnoittelun klubien tekemissä LBO-yrityskaupoissa. TULOKSET Tulokseni osoittavat, että Euroopan markkinoilla ei ole ollut tilastollisesti merkittävää poikkeamaa ilmoitustuotoissa klubien ja yksittäisten ostajien välillä. en
dc.format.extent 52
dc.language.iso en en
dc.title Target premium variation in leveraged buyout club deals: Comparison of the US and European targets en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.subject.keyword Private equity
dc.subject.keyword LBO
dc.subject.keyword pääomasijoittaja
dc.subject.keyword klubidiili
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201609083492
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Rahoitus fi
dc.programme.major Finance en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.subject.helecon rahoitus
dc.subject.helecon financing
dc.subject.helecon pääoma
dc.subject.helecon capital
dc.subject.helecon sijoitukset
dc.subject.helecon investments
dc.subject.helecon sijoittajat
dc.subject.helecon investors
dc.subject.helecon tuotto
dc.subject.helecon rate of return
dc.ethesisid 14456
dc.date.dateaccepted 2010-05-12
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account