Learning Centre

Elävä kompaktikaupunki - kohtaamisen mahdollisuudet 70-lukulaisessa kaupunkitilassa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Lindgren, Tommy
dc.contributor.author Laakso, Erno
dc.date.accessioned 2016-06-29T11:50:08Z
dc.date.available 2016-06-29T11:50:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21201
dc.description.abstract Tässä kandidaatintyössä selvitettiin, millainen kaupunkitila mahdollistaa kohtaamisia nykyisten suunnitteluteorioiden mukaan ja kuinka hyvin tällaiset suunnitteluratkaisut toteutuvat 1960–70 -lukujen vaihteessa suunnitelluissa kompaktikaupungeissa. Aihetta lähestyttiin tutkimalla kolmea kaupunkitilaa: Itä-Pasilassa sijaitsevia Junailijanaukiota, Veturitoria ja Arndt Pekurisen puistoa. Jotta kaupunkitila olisi laadukasta, sen tulee mahdollistaa kohtaamisia. Kohtaamisia mahdollistava kaupunkitila on mittakaavaltaan toimiva ja yksittäisten suunnitteluratkaisujen kautta mahdollistaa kävelyn, oleskelun ja istumisen. Laadukkaan kaupunkitilan ominaisuudet voidaan jakaa 12 kriteeriin, jotka liittyvät tilan turvallisuuteen, mukavuuteen ja miellyttävyyteen. Kriteerejä käytettiin hyväksi tutkimuskohteita arvioitaessa. Kompaktikaupungit ovat 1960–70 -lukujen vaihteessa suunniteltuja alueita, joiden tyypillisiä piirteitä ovat tiivis, ruutukaavaan perustuva kaupunkirakenne sekä jalankulku- ja ajoneuvoliikenteen erottelu omille tasoilleen. Tutkimuskohteena oleva Itä-Pasila on tyypillinen esimerkki kompaktikaupungista. Kaupunkitiloja tutkittiin käymällä niissä kahdesti marras- ja joulukuussa 2015 ja arvioimalla, kuinka hyvin ne täyttävät eri laadukkaan kaupunkitilan kriteerit. Tutkimuksissa havainnoitiin ensisijaisesti tilojen fyysistä ympäristöä, mutta myös ihmisten toimintaa. Epäsuotuisasta vuodenajasta ja havainnointikertojen vähäisyydestä johtuen ihmisten käyttäytymiseen liittyvät havainnot ja johtopäätökset ovat vain suuntaa antavia. Tutkimuksen perusteella kaupunkitilojen tyypillisiä, suunnitteluratkaisuista johtuvia piirteitä ovat rauhallisuus, suoja liikenteeltä, esteettömyys, tuulisuus, hämäryys, runsas puusto ja monotoninen rakennettu ympäristö. Muita tyypillisiä piirteitä ovat hoitamaton ympäristö ja istumapaikkojen puute. Tutkimuksen johtopäätöksenä oli, että kompaktikaupunki-ideologian mukaisesti toteutettu kaupunkitila voi olla laadukasta ja mahdollistaa kohtaamisia. Tiloja voisi kehittää parantamalla istumamahdollisuuksia, kunnostamalla ympäristöä ja tekemällä paikoista tunnistettavampia esimerkiksi taiteen avulla. Mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita ovat kompaktikaupunkien liittyminen ympäröiviin alueisiin ja kompaktikaupunkien alatason suunnitteluratkaisujen toimivuus. fi
dc.format.extent 29+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Elävä kompaktikaupunki - kohtaamisen mahdollisuudet 70-lukulaisessa kaupunkitilassa fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword arkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword kaupunkitila fi
dc.subject.keyword kompaktikaupungit fi
dc.subject.keyword kohtaamiset fi
dc.subject.keyword Itä-Pasila fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606292821
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Huttunen, Hannu


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics