Liiketoimintasiirron verokohtelu kotimaisissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Ollikainen, Lasse
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:12Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:12Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/211
dc.description.abstract Liiketoimintasiirtoa kohtaan on yhä kasvamassa määrin kohdistunut mielenkiintoa verolainsäädännössämme tapahtuneiden muutoksien johdosta. Muutoksien seurauksena siitä on tullut yhä varteenotettavampi verosuunnittelukeino muiden yritysjärjestelymuotojen joukossa. Tutkielma on erityisen ajankohtainen vuoden 2009 alussa voimaan tulleen elinkeinoverouudistuksen johdosta. Tutkielmassa tarkastellaan liiketoimintasiirtoa koskevaa sääntelyä nykyisen lainsäädännön valossa. Painoarvoa annetaan liike-toimintasiirtoa koskeville verolainsäädännöllisille muutoksille ja niiden seurauksille. Toisin sanoen liiketoimintasiirtoa tutkitaan osana verotuksellista kontekstia. Tutkielman toisessa luvussa esitetään yleiset liiketoimintasiirron taustat sekä EVL 52d §:ssä liiketoimintasiirrosta säädetyt edellytykset. Kolmannessa luvussa käsitellään liiketoimintasiirron verotuksellisia aspekteja sekä täsmennetään liiketoimintasiirrossa siirrettäviä eriä. Lisäksi nostetaan esille liiketoimintasiirtoon liittyvä arvonlisäverotus sekä varainsiirtoverotus. Neljännessä luvussa tarkastellaan liiketoimintasiirron käyttöä verosuunnittelussa. Viidennessä luvussa tutkitaan liiketoimintasiirron käyttöä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä ja erityisesti sen käyttöä kiinteän toimipaikan yhtiöittämisen yhteydessä. Kuudes luku esittelee viimeaikaisimmat muutokset liiketoimintasiirron sääntelyssä sekä näiden seuraukset. Tutkielma osoittaa, että liiketoimintasiirron piirissä tapahtuneet lainsäädännölliset muutokset ovat tehneet sen verokohtelusta entistä selkeämmän ja veroseuraamuksiltaan helpommin ennustettavan. Viimeaikaisin muutos koskien liiketoimintasiirron vastikeosakkeita sekä kirjanpitosidonnaisuutta on tuonut toivottua joustavuutta liiketoimintasiirron toteuttamiseen. Muutoksista huolimatta liiketoimintasiirron verokohtelu ja oikeustila ovat edelleen osin epäselviä. Erityisesti selvyyttä kaivattaisiin liiketoimintasiirron jälkeiseen käyttöomaisuusosakkeiden luovutukseen. Toinen merkittävä ristiriitaisuus koskee omien osakkeiden varainsiirtoverokohtelua, joka saattaa niiden käytön epäedulliseen asemaan suhteessa uusien osakkeiden käyttöön. Epäkohdista huolimatta toista verotuksellisesti yhtä edullista keinoa kuin liiketoimintasiirto on vaikea löytää, kun yrityksen pyrkimyksenä on järjestellä yhtiön liiketoiminnallista rakennetta tai ennen kaikkea päästä myymään osa liiketoiminnastaan. Pienosakeyhtiöiden kohdalla voidaan saavuttaa jopa tilanne, jossa koko liiketoiminnan myyntihinta voidaan kotiuttaa omistajalleen verovapaasti. fi
dc.format.extent 87
dc.language.iso fi en
dc.title Liiketoimintasiirron verokohtelu kotimaisissa sekä rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword kiinteä toimipaikka
dc.subject.keyword liiketoimintasiirto
dc.subject.keyword verosuunnittelu
dc.subject.keyword veronkiertosäännös
dc.subject.keyword yhtiöittäminen
dc.subject.keyword yritysjärjestelyt
dc.subject.keyword yritysjärjestelydirektiivi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111151123
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon yritysverotus
dc.subject.helecon company taxation
dc.subject.helecon verotus
dc.subject.helecon taxation
dc.subject.helecon suunnittelu
dc.subject.helecon planning
dc.subject.helecon yhtiöittäminen
dc.subject.helecon spin-offs
dc.ethesisid 12079
dc.date.dateaccepted 2009-05-18
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess no
local.aalto.idthes 12079


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse