Henkilöautoliikenteen sujuvuuden määrittäminen paikkatietomenetelmin: tapaus pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lindeqvist, Matleena
dc.contributor.author Kytö, Samuli
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:53:55Z
dc.date.available 2016-06-17T12:53:55Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21055
dc.description.abstract Pääkaupunkiseudulla on vuosikymmenien ajan tehty matka-aikamittauksia, joiden perusteella arvioidaan ajoneuvoliikennetilanteen kehittymistä pitkällä aikavälillä ja liikenneverkon parantamistarvetta. Matka-aika vaikuttaa laajalti hyvän saavutettavuuden ja kestävän liikennejärjestelmän tavoitteiden toteutumiseen. Matka-aikaa voidaan määrittää kahden kiintopisteen välillä eri paikannusmenetelmien perusteella. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on suorittanut mittauksia ns. aktiivisen kelluvan auton menetelmällä, jossa mittausajoneuvoja ajetaan liikennevirran seassa. Lisäksi Suomessa on olemassa ajantasaista matka-aikatietoa rekisterikilpien automaattiseen tunnistukseen perustuen tuottava kamerajärjestelmä. Kumpikaan menetelmistä ei aiempien selvitysten perusteella ole riittävä tietotarpeisiin nähden. Tämän diplomityön päätavoitteena oli selvittää, onko HSL:n matkanopeustutkimusta varten syntynyt yleistyneiden paikannuslaitteiden myötä aiempaa parempaa tapaa tai laadukasta valmista tietoaineistoa matka-aikatiedosta johdettavan keskimääräisen matkanopeuden määrittämiseen. Työn kirjallisuusosiossa perehdytään paikkatieto- ja paikannusmenetelmiin sekä liikenteen sujuvuuden käsitteisiin. Ihmisten liikkeiden seurannan vuoksi oleellisia yksityisyydensuojakysymyksiä käsitellään seuraavaksi. Lisäksi selvitetään, mistä tekijöistä matkanopeustiedon laatu riippuu sekä miten liikenteen matka-aikaa voidaan määrittää automaattisesti. Kokeellisessa osiossa havaitaan, että markkinoille on syntynyt valmiita tietoaineistoja. Ajoneuvonavigaattorien liikkeisiin perustuva TomTom:n kaupallinen paikkatietoaineisto havaitaan laatutarkasteluiden perusteella käyttötarkoitukseen riittävän laadukkaaksi. Aineistolle kehitetään sopivat laskentamenetelmät, joilla määritetään aiempien tutkimusten kanssa vertailukelpoiset keskimääräiset matkanopeudet HSL:n vuoden 2015 matkanopeustutkimusta varten. Diplomityössä havaittiin, että laadukasta matka-aikatietoa on haasteellista luoda ja löytää etenkin ominaisuuksiltaan sopivana. Lisäksi ongelmana oli luotettavan tietöitä koskevan tiedon löytäminen. Laatutarkastelujen perusteella nyt kehitetty tutkimusmenetelmä arvioitiin kuitenkin aiempaa laadukkaammaksi, vaikkei liikennevaloja sisältävien linkkien tieosien tulosten oikeellisuutta voitu tällä erää täysin todentaa. fi
dc.description.abstract Travel time measurements have been carried out for decades in the Helsinki metropolitan area. The measurements are done in order to assess the long-term development of car traffic fluency and the need of improvements on the road network. Travel time has a profound effect on the goals of accessibility and sustainable transport system. Average travel times can be produced by using various positioning technologies. Helsinki Region Transport (HRT/HSL) has used the active floating car method, which means using dedicated probe vehicles and drivers. In addition there is a camera system, which produces timely average travel time information on some links. Neither of these data collection methodshave been interpreted as sufficient in the previous reports about the quality of data. The main goal of this Master’s Thesis was to assess if the spreading positioning devices have resulted in the occurrence of a better method or some real dataset for calculating the average space-man speed of the road sections present in the previous research by HRT. The literature section of this Thesis has its focus on the geospatial and positioning methods, as well as on the concepts of car traffic fluency. Privacy questions that rise because of the movement tracking of citizens are discussed. In addition, the quality factors of travel time information and the automatic methods for average travel time generation are evaluated. In the experimental section some available geospatial data concerning average travel time are evaluated. The nagitor-based spatial dataset by TomTom is interpreted as suitable for the purpose of HRT and as quality-wise sufficient. Then the obligatory processing methods are developed. As the result of the work, comparable space-means are generated for the research of HRT. The complexity of generating high-quality travel time information, as well as the scarcity of such data, were clearly noticed during the making of this Master’s Thesis. However, the methods seem to produce more reliable results than the previous methods, although the results of the arterial roads could not be fully verified. en
dc.format.extent 101 + 11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Henkilöautoliikenteen sujuvuuden määrittäminen paikkatietomenetelmin: tapaus pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat fi
dc.title Quantifying car traffic fluency with geospatial methods: Case Helsinki metropolitan area en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword liikenne fi
dc.subject.keyword matka-aika fi
dc.subject.keyword satelliittipaikannus fi
dc.subject.keyword matkapuhelinpaikannus fi
dc.subject.keyword paikkatieto fi
dc.subject.keyword karttasovitus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172663
dc.programme.major Geoinformatiikka fi
dc.programme.mcode M3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Virrantaus, Kirsi
dc.programme Geomatiikan koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse