Ostajan paikkakunnan vaikutus kerrostaloasunnon kauppahintaan

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Salenius, Marina
dc.contributor.author Takala, Niklas
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:53:33Z
dc.date.available 2016-06-17T12:53:33Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/21052
dc.description.abstract Kansainvälisessä tutkimuksessa on havaittu, että ostajan paikkakunta vaikuttaa asunnosta maksettavaan kauppahintaan. Ensimmäisen teoria vaikutuksen syystä perustuu ostajan ja asunnon väliseen etäisyyteen. Pidempään etäisyyteen liittyvät, suuremmat kaupankäynninkustannukset voivat aiheuttaa korkeamman kauppahinnan. Toisen teorian perusteella ostaja ankkuroituu asuinpaikkakuntansa asuntojen hintatasoon. Tämä vääristää ostajan arviota asunnon markkina-arvosta. Vääristynyt käsitys kohteen arvosta voi johtaa korkeampaan kauppahintaan. Ostajan paikkakunnan vaikutusta asunnon kauppahintaa ei ole aiemmin tutkittu Suomessa. Tässä työssä ostajan paikkakunnan vaikutusta tutkitaan regressioanalyysin avulla. Käytettävä aineisto on peräisin Kiinteistömaailma Oy:n järjestelmästä. Aineisto on rajattu Suomen kahdeksan suurimman kaupungin kerrostaloasuntoihin. Aineisto käsittää 39 952 kauppaa, jotka on tehty vuosina 2005-2015. Aineisto sisältää kattavat tiedot myytyjen asuntojen ominaisuuksista ja tiedon ostajan postinumeroalueesta. Ostajan paikkakunnan asuntomarkkinoiden hintatasoa tarkastellaan postinumeroalueen keskimääräisten neliöhintojen avulla. Tieto on peräisin Tilastokeskuksen julkaisemasta tilastosta. Tutkimuksessa havaittiin, että alhaisimman kauppahinnan maksaa kehyskunnassa asuva ostaja. Hintapreemio havaittiin ostajilla, jotka asuvat samalla alueella kuin ostettava kohde. Suurimman kauppahinnan maksaa kuitenkin ostaja, joka asuu pidemmän etäisyyden päässä. Ostajan paikkakunnan asuntomarkkinoiden hintatasolla havaittiin olevan vaikutus kauppahintaan. fi
dc.description.abstract International research has revealed that buyer’s locality has an effect to the selling price of an apartment. There are two theories to explain this effect. According to the first one distance between buyer and the apartment leads to higher selling price. Reason for this is the increased transaction costs. Second explanation is that the buyer is anchored to the price level of apartments in his locality. Anchoring to this price level can disturb buyer’s ability to reliable evaluate the market value of the apartment. Inaccurate evaluation can lead to higher selling prices. There is no previous research made in Finland which studies how buyer’s locality affects the selling price of an apartment. In this paper the effect of buyer’s locality is studied by using a regression analysis. Origin of our data is Kiinteistömaailma Oy which is a Finnish real estate brokerage firm. This data includes 39 952 apartment sales from eight major Finish cities during the time period of 2005-2015. Our data has comprehensive information about the attributes of the apartments. We also know the buyer’s postal code area. Price level of the buyer’s locality is studied using reported mean price from the buyer’s postal code area. Result of the study is that the lowest price is paid by a buyer who lives just outside of the city. We also found that the buyer who lives near the apartment pays a small price premium. However distant buyer pays the largest purchase price. High price level of apartments is found to increase the selling price of an apartment in the buyer’s locality. en
dc.format.extent 72 + 11
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Ostajan paikkakunnan vaikutus kerrostaloasunnon kauppahintaan fi
dc.title Effect of buyer’s locality to selling price of an apartment en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword regressioanalyysi, fi
dc.subject.keyword kauppahinta fi
dc.subject.keyword paikkakunta fi
dc.subject.keyword etäisyys fi
dc.subject.keyword hintataso fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172660
dc.programme.major Kiinteistöjohtaminen fi
dc.programme.mcode M3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Falkenbach, Heidi
dc.programme Kiinteistötalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account