Learning Centre

Algoritmi interaktiiviseen järjestämiseen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Soisalon-Soininen, Eljas
dc.contributor.author Turtiainen, Petteri
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:45:40Z
dc.date.available 2016-06-17T12:45:40Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20990
dc.description.abstract Sekä ihmisille että koneille on vaikeaa järjestää aineistoa, jossa järjestys määräytyy käyttäjän subjektiivisen kokemuksen kautta. Tällaisia aineistoja ovat esimerkiksi listaukset, joihin on valittu kymmenen parasta elokuvaa tai kirjaa. Koska käyttäjän kokemuksella kirjasta ei ole numeerista arvoa, tietokone ei pysty itse järjestämään aineistoa, vaan tarvitsee tähän käyttäjän syötettä. Tässä työssä kehitimme yleiskäyttöisen interaktiivisen algoritmin, joka toistuvasti kysyy käyttäjältä tietoa järjestettävien tietoalkioiden välisestä suhteellisesta suuruusjärjestyksestä ja täydentää suuruusjärjestystä mallintavaa suunnattua verkkoa. Käyttämällä topologista järjestämistä, algoritmi järjestää tietoalkiot tuloslistaksi. Algoritmi on suunniteltu virhesietoiseksi ja itseään korjaavaksi käyttäjän virheiden varalta. Se ei myöskään ota kantaa järjestettävän aineiston tyyppiin. Algoritmi osoittautui tehokkaaksi lyhyiden listojen järjestämisessä ja käyttäjän virheistä huolimatta pystyy tuottamaan enimmäkseen oikean lopputuloksen. Tämän työn pohjalta on mahdollista jatkokehittää algoritmia erityisempiä käyttötarkoituksia varten, kuten asiakaspalautteen ja tutkimusmateriaalin keräämiseen tai muiden sovellusten osana. fi
dc.description.abstract Both humans and computers struggle with sorting datasets where the ordering is defined by a user's subjective preference or experience. Datasets like this include for example "top 10" lists of books or movies. Since a user's preference does not have a numerical value, the computer can not sort the dataset by itself, but it needs input from the user. In this thesis, we solve this problem by introducing a new algorithm, which iteratively requests the user to input a relative order for a couple of items in the unsorted set. Using these partial orderings iteratively, the algorithm updates a directed graph of "greater than" relations and uses a topological sort algorithm to sort the items into a result list. The algorithm is designed to be self-repairing and tolerant of mistakes when the user makes errors in input. Our algorithm proves to be efficient with small datasets and despite user error provides a mostly correct result. Based on this work it is possible to further develop the algorithm for more specific use cases in marketing and research or as a part of an external application which can benefit from free-form sorting. en
dc.format.extent 57
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Algoritmi interaktiiviseen järjestämiseen fi
dc.title Algorithm for interactive sorting en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword järjestäminen fi
dc.subject.keyword verkko fi
dc.subject.keyword algoritmi fi
dc.subject.keyword transitiivinen sulkeuma fi
dc.subject.keyword topologinen järjestäminen fi
dc.subject.keyword interaktiivisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172598
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Soisalon-Soininen, Eljas
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54028
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics