Learning Centre

Utilising configuration management node data for network infrastructure management

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kotimäki, Jaakko
dc.contributor.author Tirkkonen, Lauri
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:41:08Z
dc.date.available 2016-06-17T12:41:08Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20971
dc.description.abstract Configuration management software running on nodes solves problems such as configuration drift on the nodes themselves, but the necessary node configuration data can also be utilized in managing network infrastructure, for example to reduce configuration errors by facilitating node life cycle management. Many configuration management software systems depend on a working network, but we can utilize the data to create large parts of the network infrastructure configuration itself using node data from the configuration management system before the nodes themselves are provisioned, as well as remove obsolete configuration as nodes are decommissioned. en
dc.description.abstract Konfiguraationhallintajärjestelmien käyttö ratkaisee tietoliikenneverkon solmuilla (node) esiintyviä ongelmia kuten konfiguraation ajelehtimista, mutta konfiguraationhallintaan vaadittua tietovarastoa voidaan käyttää myös verkkoinfrastruktuurin hallinnassa, esimerkiksi vähentämään konfiguraatiovirheitä helpottamalla solmujen elinkaaren hallintaa. Useat konfiguraationhallintaohjelmistot vaativat toimivan verkon, mutta suuria osia verkkoinfrastruktuurin konfiguraatiosta voidaan luoda käyttäen konfiguraatiohallinnan tietovarastoa ennen kuin solmuja pystytetään, sekä voidaan varmistaa vanhentuneen konfiguraation poistuminen solmuja alas ajattaessa. fi
dc.format.extent 38
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Utilising configuration management node data for network infrastructure management en
dc.title Konfiguraationhallinnan datan käyttö verkkoinfrastruktuurin hallintaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword configuration management en
dc.subject.keyword network infrastructure configuration en
dc.subject.keyword life cycle management en
dc.subject.keyword computer networks en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172579
dc.programme.major Ohjelmistotekniikka fi
dc.programme.mcode T3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Saikkonen, Heikki
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess yes
dc.rights.accesslevel openAccess
local.aalto.idinssi 54009
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics