Prosessianturien ikääntymisen havaitseminen kohinamittauksen avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Sirola, Miki
dc.contributor.advisor Laukkanen, Jarkko
dc.contributor.author Toosi, Topi
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:41:01Z
dc.date.available 2016-06-17T12:41:01Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20970
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan menetelmiä prosessiantureiden ikääntymiseen liittyvän vikaantumisen havaitsemiseksi anturin kohinasignaalista. Tutkimuksen kohteena ovat ydinvoimalaitosyksiköiden Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 pinnankorkeuden ja paineen mittaukseen käytetyt paine-ero- ja painelähettimet. Työssä esitellään kirjallisuudesta löytyviä menetelmiä vikaantumiseen liittyvien indikaattoreiden: anturin kalibraation ja vasteajan muutosten sekä signaalin resonanssipiikkien muutosten tunnistamiseksi anturin signaalin tehospektristä. Lisäksi työssä esitellään menetelmä anturit yksilöivien sormenjälkien muodostamiseksi spektristä pääkomponenttianalyysin avulla. Seuraamalla näiden sormenjälkien muutoksia sekä eroja samaa suuretta mittaavien rinnakkaisten anturien välillä voidaan tunnistaa merkkejä anturien vikaantumisesta. Kokeellisissa mittauksissa menetelmällä pystytään muodostamaan stabiileja sormenjälkiä pintamittauksen paine-erolähettimistä. Sormenjälkimenetelmän ja spektrin muutosten avulla löydetään merkkejä mahdollisesta vikaantumisesta yhdessä Olkiluoto 2 hienopinnan mittaukseen käytettävässä anturissa. fi
dc.description.abstract The topic of this thesis is the methods used for detection of aging related faults in the signal noise of process sensors. The subject of the research is the pressure and differential pressure transmitters used for pressure and water level measurements at the Olkiluoto 1 and Olkiluoto 2 nuclear power plants. Known methods for detecting the primary indicators for sensor faults - changes in the calibration and the response time and changes in the resonance peaks - from the signal spectrum are presented. Additionally a new method for fingerprinting the sensors by the PCA of the signal spectra is presented. Sensor fault detection is possible by inspecting changes over time in these fingerprints and comparing fingerprints of the redundant sensors. Empirical measurements confirm that the method is capable of forming stable fingerprints from the signal spectra of the differential pressure sensors. By using fingerprinting method and inspecting the signal spectra one possible faulty water level sensor at Olkiluoto 2 plant is detected. en
dc.format.extent 62
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Prosessianturien ikääntymisen havaitseminen kohinamittauksen avulla fi
dc.title Detection of the Aging of Process Sensors from Signal Noise en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword ikääntyminen fi
dc.subject.keyword kohina-analyysi fi
dc.subject.keyword paineanturi fi
dc.subject.keyword kohinamittaus fi
dc.subject.keyword vikaantuminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172578
dc.programme.major Laskennallinen tiede fi
dc.programme.mcode IL3001 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Karhunen, Juha
dc.programme Tietotekniikan koulutusohjelma fi
dc.ethesisid Aalto 4230
dc.location P1


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account