Applying Lean Startup Approach in an Established Corporation: Study on Frictions

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Petrow, Jouni
dc.contributor.advisor Biniari, Marina
dc.contributor.author Snirvi, Niko
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:39:56Z
dc.date.available 2016-06-17T12:39:56Z
dc.date.issued 2016-06-07
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20961
dc.description.abstract Entrepreneurship is one source of innovation in societies. Corporations tend to lose their original entrepreneurial spirit when they mature and establish supporting structures and systems. However, newly increasing competition requires them to re-enact entrepreneurship. Established firms create new ventures, seek renewal and innovation to answer the increased competition. These three acts are the different forms of corporate entrepreneurship. In this thesis, I study a team with entrepreneurial mandate in an established Finnish ICT company. The team operates with utilizing new entrepreneurial scripts Lean Startup and Growth Hacking. These two approaches are scripts of corporate entrepreneurship. In my study, I focus on the frictions between the focal team and other units. Studying frictions helps the firm to understand how to structure and potentially expand lean startup script. My evidence shows that the team with entrepreneurial mandate has two reasons for existence: experimenting and launching new products and services as well as experimenting lean startup in corporate environment. The frictions differ between these two layers. The degree of lean expertise, cultural dissonance and top-down enforcement of lean methods are frictions at experimenting lean layer. Daily operations are slowed down due environmental munificence and interfunctional collaboration. In addition, the design of the team with entrepreneurial mandate induces frictions to both these layers with insufficient systems, practices, and structures. This study suggests that entrepreneurial scripts could be expanded to other units of organization as well. The scripts have had a positive cultural impact on the firm and initial success with daily operations has increased employees´ interest towards entrepreneurial way of work. My results confirm the views of current literature around frictions and expansion of corporate entrepreneurship from "pockets" to wider groups. In addition, my study contributes to literature on lean startup approach, which is currently very limited especially in case of established corporations. en
dc.description.abstract Yrittäjyys on yksi innovaatioiden lähteistä yhteiskunnassa. Suuret yritykset menettävän usein alkuperäisen yrittäjyyshenkisyytensä, kun ne kasvavat ja luovat olemassa oloaan tukevia rakenteita ja järjestelmiä. Uudelleen kiristyvä kilpailu voi kuitenkin herättää yrittäjyyden henkiin yhtiöissä. Vakiintuneet yhtiöt perustavat uusia hankkeita, etsivät uusiutumista ja innovaatioita vastatakseen lisääntyvään kilpailuun. Nämä keinot ovat myös sisäisen yrittäjyyden muotoja. Tässä diplomityössä tutkin yrittäjähenkistä ryhmää suomalaisessa teknologiayrityksessä. Ryhmä soveltaa toimissaan Lean Startup ja Kasvuhakkerointi -skriptejä. Nämä kaksi lähestymistapaa ovat sisäisen yrittäjyyden skriptejä. Tutkimuksessani keskityn yhteentörmäyksiin kyseisen ryhmän ja muun organisaation välillä. Yhteentörmäyksiä tutkimalla kyseinen yhtiö voi paremmin ymmärtää lean startup -metodin tarpeet ja laajennusmahdollisuudet. Löydösteni perusteella tutkitulla ryhmällä on kaksi tehtävää: kehittää uusia tuotteita ja paketteja sekä kokeilla lean startup -metodin toimivuutta suurten yhtiöiden kontekstissa. Yhteentörmäykset liittyvät näihin kahteen tasoon. Lean osaamisen taso, kulttuurinen erilaisuus ja keskitetty lean-metodien jalkauttaminen ovat leanin kokeilutason yhteentörmäyksiä. Päivittäistä toimintaa haittaavat resurssien ja funktioiden välisen yhteistyön puute. Lisäksi tutkitun ryhmän rakenteelliset seikat ja niiden erilaisuus verrattuna muuhun organisaatioon aiheuttavat yhteentörmäyksiä. Tulokseni osoittavat, että yrittäjähenkiset skriptit ovat laajennettavissa myös muihin osiin organisaatiota. Skripteillä on ollut positiivinen vaikutus yrityksen kulttuuriin ja niiden soveltaminen on tuonut jo ensimmäisiä hyviä käytännön tuloksia. Tutkimukseni tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimusten näkemyksiä yhteentörmäyksistä. Tulokseni tukevat myös näkemyksiä sisäisen yrittäjyyden laajentamisesta ”taskuista” koskemaan laajempia joukkoja yhtiössä. Lisäksi tutkimukseni laajentaa lean startup -tietämystä erityisesti suurten yhtiöiden osalta. fi
dc.format.extent 97+2
dc.language.iso en en
dc.title Applying Lean Startup Approach in an Established Corporation: Study on Frictions en
dc.title Lean Startup -metodin soveltaminen perinteisessä organisaatiossa: Tutkimus yhteentörmäyksistä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword corporate entrepreneurship en
dc.subject.keyword strategic management en
dc.subject.keyword lean startup en
dc.subject.keyword growth hacking en
dc.subject.keyword scripts en
dc.subject.keyword frictions en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172569
dc.programme.major Strateginen johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-91 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Jääskeläinen, Mikko
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account