Soralavatuotannon tehostaminen lean-menetelmillä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Aaltonen, Kalevi
dc.contributor.author Matikainen, Juuso
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:39:50Z
dc.date.available 2016-06-17T12:39:50Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20960
dc.description.abstract Toimintaympäristö kone- ja metalliteollisuudessa on suuressa murroksessa globalisoituvassa Suomessa. Teollisuus on siirtymässä kohti palveluintensiiviyttä, jossa erikoistuminen ja innovaatiot ovat isossa roolissa. Alan kehitys edellyttää uusien teknologioiden, kuten automaation ja robotiikan, maksimaalista hyödyntämistä kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Työn tavoitteena on löytää keinoja lavavalmistusprosessin kehittämiseksi, tuotannon tehokkuuden parantamiseksi ja kokonaiskustannusten laskemiseksi. Työssä tarkastellaan soralavojen valmistusprosessin arvovirtaa, tuotannonohjausta ja materiaalivirtoja sekä etsitään kehityskohteita lean-tuotantofilosofian menetelmillä ja periaatteilla. Työ on jaettu kahteen osaan, kirjallisuustutkimusosaan ja soveltavaan osuuteen. Kirjallisuustutkimusosa voidaan jakaa kahteen osaan, joista ensimmäisessä selvitetään lean-tuotantofilosofian keskeiset periaatteet, menetelmät ja työkalut, kuten arvo, arvovirta ja sen analysointi, tuotannon virtauttaminen, hukan käsite sekä toiminnan jatkuva parantaminen. Kirjallisuustutkimuksen toisessa osassa selvitetään robottihitsauksen eri teknologioiden toiminta ja niiden mahdollisuudet. Työn soveltavassa osuudessa on analysoitu soralavatuotannon nykytilaa ja käytettyjä teknologioita sekä etsitty lean-tuotannon menetelmillä kehityskohteita. fi
dc.description.abstract The machine and metal industry has been at a big turning point in globalizing Finland. Industry is moving towards service intensity where specializing and innovations are in a big role. The development of the industry requires taking advantage of new technologies to maintain competitiveness. The aim of this thesis was to find ways to develop manufacturing process of gravel truck beds, to enhance the efficiency of the process and to decrease total manufacturing costs. The value stream of the manufacturing process, production management and material flow were researched in this thesis and development areas were found using lean methods and tools. The thesis can be divided into two fundamentally different parts. In the theory part of the thesis, the essential lean principles, methods and tools are described including the analysis of value and value stream, balancing of the production, the concept of waste and the idea of constant improvement. Another part of the theory includes the theory of robotic welding and opportunities of other related technologies. In the practical part of the thesis, the current state of the manufacturing process and used technologies were documented and new ideas to utilize lean methods for developing the production were introduced. en
dc.format.extent 62
dc.language.iso fi en
dc.title Soralavatuotannon tehostaminen lean-menetelmillä fi
dc.title Enhancing manufacturing process of gravel truck beds with lean-methods en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword lean fi
dc.subject.keyword robottihitsaus fi
dc.subject.keyword tuotannonohjaus fi
dc.subject.keyword tuotannonkehitys fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172568
dc.programme.major Tuotantotekniikka fi
dc.programme.mcode K3002 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Aaltonen, Kalevi
dc.programme Konetekniikan koulutusohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account