Tavoitteellisen johtamisen kehittäminen sähkömoottorituotannossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hellsten, Juha
dc.contributor.author Suontausta, Martti
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:38:15Z
dc.date.available 2016-06-17T12:38:15Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20946
dc.description.abstract Työssä perehdytään tavoitejohtamisen johtamismalliin ja siihen, miten sen avulla voidaan yksilön ja organisaation tarpeet saada kohtaamaan ja näin synnyttää työntekijässä motivaatiota, joka johtaa parempaan työsuoritukseen ja toiminnan tehostumiseen. Lisäksi perehdytään erilaisiin tarpeiden luokitteluihin ja niiden tärkeysjärjestyksiin yksilön tarvehierarkiassa. Työssä vastataan kahteen tutkimuskysymykseen, joista ensimmäinen on tavoitteellisen johtamisen nykytila kohdeorganisaatiossa. Toinen kysymys on miten tavoitteellista johtamista pitäisi kehittää, jotta tuottavuus paranisi. Työ on toteutettu ABB Oy:n Motors and Generators -liiketoimintayksikön tuotannossa. Kohdeorganisaatiossa suoritettiin kyselytutkimus, jonka perusteella valittiin kolme osastoa työpajatyöskentelyyn. Kyselytutkimukseen vastasi 167 henkilö noin 200 mahdollisesta vastaajasta. Kyselyn avulla laadittiin mittari, jolla voidaan mitata organisaation tavoitejohtamisen tilaa. Lisäksi määritettiin prosessi, jossa hyödynnettiin mittauksen tuloksia ja haettiin konkreettisia parannuskohteita tavoitejohtamisen kehittämiseksi edelleen. On huomioitavaa, että tavoitejohtaminen ei ole pelkästään organisaation työntekijätason johtamista. Tämä työ keskittyy sille osa-alueelle, mutta tavoitejohtaminen on johtamisen menetelmä, johon liittyy koko organisaatio. Kohdeorganisaatiossa tavoitteellinen johtaminen on kokonaisuutena hyvällä mallilla, useita elementtejä on tunnistettavissa ja ne koetaan toimiviksi. Kehityskohteita löytyi etenkin palautteen antamisesta. Työtä voidaan sellaisenaan käyttää toimintaohjeen tapaan organisaatiossa, jossa on todettu yhden merkittävän puutteen liittyvän siihen, miten organisaation vastuukysymykset on kommunikoitu läpi organisaation. Tällaisessa organisaatiossa on todennäköisesti kannattavaa kehittää tavoitejohtamisen johtamistapaa, koska se pureutuu erityisesti tavoitteiden selkeyttämiseen. Työ antaa tällaiseen toiminnan kehittämiseen konkreettisen menetelmän. fi
dc.description.abstract The subject of the thesis is management by objectives and how it can be used to synchronize organizations objectives with the objectives of an individual worker. This motivates the employee and drives towards better performance and productivity in work. The thesis also categorizes different needs and their hierarchy. The thesis answers to two research questions. First research question is, what is the current state of management by objectives in the case organization? The second question is, how the case organization should enhance management by objectives to make the production unit more productive. The case organization is ABB Oy Motors and Generators production unit in Helsinki. The work in case organization began with a survey questionnaire and based on the findings three departments were selected to a workshop. 167 persons answered to the survey from about 200 possible candidates. First part of the thesis consists of theoretical background. In the second part a measurement tool is created to analyze the current state of management by objectives in the case organization. The measurement tool is the actual survey questionnaire. Finally corrective actions are proposed to further enhance management by objectives. Despite the focus of this thesis in production unit, management by objectives is more than managing blue collar labor. It is something that involves the whole organization in all levels. Management by objectives is all in all in good condition in the case organization. Lots of its elements can be recognized and they seem to working. Need of improvement was found in giving feedback. This thesis can be used as a guideline in an organization that has identified problems in job descriptions in terms of responsibilities. In these type of situations this thesis and management by objectives is a good starting point, because it helps to make objectives clear in all levels of the organization. This thesis gives a concrete process how this can be done. en
dc.format.extent 56 + 23
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Tavoitteellisen johtamisen kehittäminen sähkömoottorituotannossa fi
dc.title Management By Objectives in Electrical Motor production en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tavoitteellinen johtaminen fi
dc.subject.keyword motivaatio fi
dc.subject.keyword tuottavuus fi
dc.subject.keyword kehittäminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172554
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vartiainen, Matti
dc.programme AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account