Kiinteistöjen energiatehokkuus palveluna internet of thingsin avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tetri, Eino
dc.contributor.author Hovi, Kimmo
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:31:17Z
dc.date.available 2016-06-17T12:31:17Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20889
dc.description.abstract Tämän työn tarkoituksena on kartoittaa asioiden internetin mahdollisuuksia kiinteistöjen energiatehokkuuspalvelun luomisessa. Tässä diplomityössä tutkin sitä, minkä edellytysten on täytyttävä, jotta tällaisen palvelun kehittäminen ja yleistyminen on mahdollista. Internet of things, eli asioiden internet, on konsepti laitteista, jotka itsenäisesti keskenään kommunikoimalla muodostavat osiaan suuremman kokonaisuuden. Kiinteistöistä kerättyä dataa analysoimalla voidaan havaita energiatehokkuudelle epäedullisia tapoja, joita emme tienneet meillä olevan. Älyenergia on palvelu, jossa palveluntarjoaja tarjoaa asiakkaalleen energiaa sekä data-analyysiä energiatehokkuuden parantamiseksi. Jotta tämän palvelun yleistyminen on mahdollista, on Internet of things -infrastruktuurin kiinteistöissä kasvettava merkittävästi. Tämä kasvu ei todennäköisesti tapahdu itsestään, vaan palveluntarjoajan täytyy vaikuttaa siihen joko rakentamalla sitä itse tai rohkaisemalla sen kasvua palvelun puitteissa. Diplomityön perusteella Aalto-yliopiston sähkö- ja tietoliikennetekniikan talo sopisi hyvin tilaksi älyenergiapalvelun pilottihankkeelle sen energiankulutuksen, talotekniikan sekä sen pohjaratkaisun vuoksi. fi
dc.description.abstract The purpose of this master’s thesis is to map the possibilities of the Internet of things when developing an "energy efficiency as a service" -product. We study what prerequisites need to be fulfilled in order for this kind of service to thrive. The Internet of things is a concept of interconnected devices, that make a bigger whole than the sum of its parts by independently communicating with one another. Through the means of data analysis we can detect patterns and behaviors we were not aware we have, and use this information to our advantage. The infrastructure on collecting data from houses and facilities need to grow significantly in order for our smart energy -service to be able to take off. This growth will not happen by itself, so the service provider need to expand it, or encourage the potential customers to do it themselves. The results of this master’s thesis show, that the facility for electronics and telecommunications at Aalto University would suit well for a pilot project on smart energy due to its energy consumption, HVAC -systems and its basic layout. en
dc.format.extent 7+45
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kiinteistöjen energiatehokkuus palveluna internet of thingsin avulla fi
dc.title Energy efficiency as a service in houses with the help of the Internet of things en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword IoT fi
dc.subject.keyword älyenergia fi
dc.subject.keyword energiatehokkuus fi
dc.subject.keyword kiinteistö fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172497
dc.programme.major Sähköjärjestelmät fi
dc.programme.mcode S3015 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Halonen, Liisa
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account