Prosessiuunien toiminnan seuraaminen mallintamalla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tamminen, Esa
dc.contributor.advisor Isosaari, Simo
dc.contributor.author Mälkönen, Paavo
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:26:12Z
dc.date.available 2016-06-17T12:26:12Z
dc.date.issued 2016-06-14
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20860
dc.description.abstract Prosessiuuneilla tuotetaan suurin osa öljynjalostuksen tarvitsemasta energiasta. Tässä diplomityössä käsitellään prosessiuuneissa palavien liekkien ominaisuuksia ja liekkien laadun määrittämistä liekin ulkonäön perusteella. Tämän lisäksi tässä diplomityössä laaditaan mallinnuskonsepti prosessiuunien seurantaa varten. Kirjallisuusselvityksessä esitellään polttokaasun palamisen kemia, palamisessa syntyvän liekin ominaisuudet, sekä yleisimmät prosessiuuneissa käytettävät polttimet. Tämän lisäksi käsitellään yleisimpiä ongelmia prosessiuuneilla, jotka voidaan havaita tarkastelemalla liekkien ulkonäköä. Soveltavassa osassa laaditaan malli prosessiuunista käyttäen esimerkkitapauksena Nesteen Porvoon jalostamon raakaöljytislausyksikön prosessiuunia. Työssä laaditun mallinnuskonseptin avulla kierretään simulointiohjelman rajoitteet, joita esiintyy monimutkaisella prosessiuunilla syötön jakautuessa läpikäynneille epätasaisesti. Mallissa käytetyt parametrit viritetään vertaamalla simuloitua tulosta ja mitattuihin arvoihin. Viritetty malli vastaa kohtuullisella tarkkuudella mitattuja arvoja, mutta kokonaissyöttövirtauksen tai prosessiuunin ulostulopaineen muuttuessa malliin syntyy merkittävää epätarkkuutta. fi
dc.description.abstract In the oil refinery, process furnaces produce most of the energy needed. This master thesis describes the properties of flames found in process furnaces and ways to define quality of the flames based on the outside appearance. Additionally, modeling concept for effectively simulating process furnaces for operative use is created in this thesis. Literature review will focus on chemistry and properties of the flames found in process furnaces as well as describing the burners most commonly used in process furnaces. Furthermore, most common problems related to outside appearance of the flames are characterized and best ways to correct the found issues are described. In Applied part, model of process furnace is constructed using furnace of crude oil distillation unit in Neste Porvoo as an example case. With the modeling concept created in this thesis, the limitations of simulation program, that are present when modeling complex uneven splitting of the feed streams, are bypassed. Parameters used in the model are optimized by comparing simulation results to actual measured data from running furnace. Optimized model is fairly accurate but greater change in total feed flow or output pressure of the furnace will generate significant difference to actual performance of furnace. en
dc.format.extent 77
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Prosessiuunien toiminnan seuraaminen mallintamalla fi
dc.title Monitoring of process furnace by modeling en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword prosessiuuni fi
dc.subject.keyword simulointi fi
dc.subject.keyword mallintaminen fi
dc.subject.keyword öljynjalostus fi
dc.subject.keyword FRNC-5PC fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172468
dc.programme.major Prosessit ja tuotteet fi
dc.programme.mcode KE3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Alopaeus, Ville
dc.programme KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma fi
dc.location PK fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account