Valaisinjärjestelmän hallitseminen Ethernetin avulla

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kauto, Kai
dc.contributor.author Paavilainen, Asko
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:26:03Z
dc.date.available 2016-06-17T12:26:03Z
dc.date.issued 2016-06-13
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20859
dc.description.abstract Tämän diplomityön tarkoitus on tutkia, miten valaisinjärjestelmää voidaan hallita Ethernetin avulla. Työ jakautuu kahteen pääosioon. Ensimmäinen osio keskittyy Ethernetin, TCP/IP:n ja teollisten protokollien teoreettiseen taustaan OSI-viitekehyksen valossa. Toinen osa keskittyy tarvittaviin kehitystyökaluihin ja ohjelmistoihin. Tätä varten työssä kehitettiin kaupalliseen kehitysalustaan ja avoimen lähdekoodin lwIP-pinoon perustuva esimerkkijärjestelmä. Atollic TrueSTUDIO valittiin sopivimmaksi kehitysympäristöksi. LwIP-pino todettiin toiminnallisuuden puolesta sopivaksi, mutta dokumentaationsa ja tukensa vuoksi sen käyttöä myöhemmissä tuotteissa ei suositella. Vaikka työssä kehitetty laitteisto täyttää sille asetetut tavoitteet, työssä havaitaan osoitteisiin liittyvä todellisessa käyttöympäristössä ilmenevä ongelmia, joita ei saatu ratkaistuksi pelkän TCP/IP-protokollaperheen avulla. Ethernetin kapasiteetin havaittiin ylittävän valaisinjärjestelmän vaatimukset. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis is to investigate what it takes to control a luminaire system via Ethernet. The thesis focuses in two major topics. The first topic examines the theory of Ethernet, TCP/IP and industrial protocols and compares them to the OSI reference model. The second topic focuses on required developing tools and available software. An example system was created using a commercially available development board and an open source TCP/IP stack called lwIP. The results suggest that Atollic TrueSTUDIO should be used as the developing environment. The lwIP stack is revealed to be functionally acceptable. However, due to its documentation and support, it is not recommended for future products. Some potential issues that cannot be solved using bare TCP/IP are identified. The capacity of Ethernet is found to exceed the requirements of a luminaire system. en
dc.format.extent 51+8
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Valaisinjärjestelmän hallitseminen Ethernetin avulla fi
dc.title Controlling a Luminaire System via Ethernet en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword teollinen Ethernet fi
dc.subject.keyword valaistus fi
dc.subject.keyword TCP/IP fi
dc.subject.keyword lwIP fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172467
dc.programme.major Elektroniikka ja sovellukset fi
dc.programme.mcode S3007 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ovaska, Seppo
dc.programme EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005) fi
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account