Learning Centre

Kohdemarkkinan analysointi liiketoimintamallin avulla - Tapaus: patruunaliiketoiminnan kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mäkelä, Otto
dc.contributor.advisor Karjalainen, Raimo
dc.contributor.author Pigg, Pertti
dc.date.accessioned 2016-06-17T12:24:39Z
dc.date.available 2016-06-17T12:24:39Z
dc.date.issued 2016-06-07
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/20847
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää liiketoimintamallin viitekehyksen soveltuvuus kohdemarkkinan analysoinnissa ja liiketoimintalogiikan kuvaamisessa. Mallin avulla selvitettiin patruunamarkkinan koko ja potentiaali sekä kuvattiin markkinan toimijoita. Tuotettavalla informaatiolla on tarkoitus kehittää diplomityön tapausyrityksen liiketoimintamallia kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Tapaustutkimus tehtiin konstruktiivisella tutkimusotteella. Ratkaisuja ja tieteellistä kontribuutiota haettiin teorioihin ja kokemuksiin pohjautuen sekä tapaukseen liittyvien haasteiden ja onnistumistekijöiden ymmärtämisellä. Tuloksia arvioitiin markkinatestin avulla. Tutkimus osoitti, että liiketoimintamallia on mahdollista käyttää markkina-analyysissä tietyin rajoituksin. Kokonaisuutena viitekehys antoi työssä halutut vastaukset. Kehittämisnäkökohdat liittyivät kahteen asiaan: avainresurssien rooliin arvolupauksen rakentamisessa sekä toimitusketjussa olevien toimijoiden merkitykseen arvonmuodostuksessa. Liiketoimintamalli kuvaa rajaesineenä hyvin yrityksen avaintekijöitä. Sen hyödyntämistä johtamisessa ja organisaation kehittämisessä olisikin arvokasta tutkia lisää. fi
dc.description.abstract The aim of this study was to analyse how business model framework works in analysing market potential and business logic. The size and potential of the cartridge market were investigated and the operators in this field were described through the business model framework. The case company of the study will use the information created in this thesis to develop its business model in order to achieve its growth objectives. Constructive approach was used in this case study. Therefore, results and scientific contribution gained from this study are based on theories, experiences and understanding of challenges and success factors. Market test was used to evaluate results. This study indicates that business model can be used in market analysis with some restrictions. As a whole, the framework gave answers to the questions set up for the study. Restrictions are mainly related to two issues: how to build up value proposition with key resources and how the different operators increase the value in a supply chain. Business model as a boundary object describes clearly how the company is organized. It would be valuable to study possibilities to utilize business model in management and business development. en
dc.format.extent 105+10
dc.language.iso fi en
dc.title Kohdemarkkinan analysointi liiketoimintamallin avulla - Tapaus: patruunaliiketoiminnan kehittäminen fi
dc.title Analysing market with business model framework - Case: development of ammunition business en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword liiketoimintamalli fi
dc.subject.keyword konstruktiivinen tutkimusote fi
dc.subject.keyword markkinapotentiaali fi
dc.subject.keyword patruunaliiketoiminta fi
dc.subject.keyword rajaesine fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201606172455
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU3003 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Järvenpää, Eila
dc.programme Tuotantotalouden koulutusohjelma fi
local.aalto.openaccess no
dc.rights.accesslevel closedAccess
local.aalto.idinssi 53887
dc.type.publication masterThesis
dc.type.okm G2 Pro gradu, diplomityö


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse